Ogłoszenie o zamówieniu SzW/9/2018 – Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).

13 listopada 2018

W dniu 22.01.2019 r. dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W dniu 20.12.2018r. dodano Informację z otwarcia ofert.

 

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.
Nowy termin: 20 grudnia 2018r. godzina 15.00 (piętnasta).

W dniu 12.12.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi oraz zmodyfikowane załączniki.

Plik SzW_9_2018_Pytania_odpowiedzi_Poprawione_20181212.doc jest uzupełniony o odpowiedź na pytanie numer 89 oraz poprawia omyłkę Zamawiającego w cytowaniu treści pytania numer 112.

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku do godziny 15.00 (piętnastej).

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Identyfikator postępowania: 4f3bca70-9d8c-403e-be6d-feabfe4fb1c8

Numer ogłoszenia TED: 2018/S 218-498341

Załączniki:

1. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­6_­do_­SIWZ_­-_­wykaz_­administratorow_­danych_­osobowych.xlsx2. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­7_­do_­SIWZ_­-_­identyfikator_­postepowania.docx3. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­01_­do_­Umowy_­-_­Zestawienie_­wszystkich_­Zamawiajacych_­Indywidualnych_­i_­Przedmiotow_­Dostaw_­Indywidualnych.xlsx4. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­01_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­20T.docx5. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­02_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­A.docx6. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­03_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­B.docx7. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­04_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­60T.docx8. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­05_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­80T.docx9. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­06_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­100T.docx10. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­07_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­500T.docx11. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­08_­do_­OPZ_­-_­Wirtualizacja_­Cloud_­SDN_­Zarzadzanie.docx12. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­09_­do_­OPZ_­-_­Serwerowe_­Systemy_­Operacyjne.docx13. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­OPZ_­-_­Serwery.docx14. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­OPZ_­-_­Zarzadzanie_­Infrastruktura_­Sprzetowa.docx15. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­12_­do_­OPZ_­-_­System_­Backupu.docx16. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­typ_­A.docx17. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­typ_­B.docx18. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­OPZ_­-_­Router_­typ_­A.docx19. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­OPZ_­-_­Router_­typ_­B.docx20. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­OPZ_­-_­Router_­VPN.docx21. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­18_­do_­OPZ_­-_­WAF.docx22. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­OPZ_­-_­Szafa_­rack.docx23. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­20_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­A.docx24. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­21_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­B.docx25. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­22_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­C.docx26. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­23_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­D.docx27. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­24_­do_­OPZ_­-_­Zestaw_­baterii.docx28. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­25_­do_­OPZ_­-_­Terminal_­PC.docx29. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­26_­do_­OPZ_­-_­Licencje_­dostepowe.docx30. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­27_­do_­OPZ_­-_­Licencje_­terminalowe.docx31. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­29_­do_­OPZ_­-_­Wykaz_­ilosci_­sprzetu_­i_­licencji.xlsx32. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­30_­do_­OPZ_­-_­Wymagania_­dotyczace_­instalacji_­szaf_­rack_­i_­UPS.docx33. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­31_­do_­OPZ_­-_­Istniejaca_­infrastruktura.xlsx34. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­32_­do_­OPZ_­-_­Projekt_­Wykonawczy.docx35. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­33_­do_­OPZ_­-_­Czasy_­realizacji.xlsx36. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­34_­do_­OPZ_­-_­Szkolenia.docx37. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­35_­do_­OPZ_­-_­Wytyczne_­Instalacji_­i_­Montazu.docx38. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­04_­do_­umowy_­dane_­zamawiajacych_­indywidualnych_­do_­wystawienia_­faktur_­sprzedazy.xlsx39. SzW_­9_­2018_­Oglosznie_­o_­zamowieniu.pdf40. SzW_­9_­2018_­SIWZ.docx41. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­1_­do_­SIWZ_­-_­OPZ.docx42. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­2_­do_­SIWZ_­-_­Formularz_­Ofertowy.docx43. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­3a_­do_­SIWZ_­-_­JEDZ.docx44. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­3b_­do_­SIWZ_­-_­instrukcja_­wypelniania_­JEDZ.pdf45. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­3c_­do_­SIWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx46. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­4_­do_­SIWZ_­-_­UMOWA_­SERWERY.docx47. SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­5_­do_­SIWZ_­-_­wykaz_­dostaw.docx48. SzW_­9_­2018-Informacja_­o_­wyborze_­najkorzystniejszej_­oferty.pdf49. SzW_­9_­2018_­Oglosznie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­01_­20181212.pdf50. SzW_­9_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­01_­20181212.doc51. ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­ 20181212.docx52. ZMODYFIKOWANY_­SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­1_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­20181212.docx53. ZMODYFIKOWANY_­SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­07_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­500T_­20181212.docx54. ZMODYFIKOWANY_­SzW_­9_­2018_­Zalacznik_­nr_­30_­do_­OPZ_­-_­Wymagania_­dotyczace_­instalacji_­szaf_­rack_­i_­UPS_­20181212.docx55. SzW_­9_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­02_­20181212.doc56. SzW_­9_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­Poprawione_­20181212.doc57. SzW_­9_­2018_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­2018_­12_­20.docx