Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2019 – Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent.

7 lutego 2019

W dniu 09.08.2019 r. dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 24.07.2019 r. dodano informację o powtórzeniu czynności oceny i badania ofert

W dniu 05.06.2019 r. dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 17.04.2019 r. dodano Informację z otwarcia ofert.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 17 kwietnia 2019 r. godzina 15.00 (piętnasta).

W dniu 10.04.2019r. dodano Pytania i odpowiedzi 04.

W dniu 01.04.2019r. dodano Pytania i odpowiedzi 03 oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 26.03.2019r. dodano Pytania i odpowiedzi 02 oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 16.03.2019r. dodano Pytania i odpowiedzi 01 oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 01.03.2019 r. dodano informacje o wycofaniu odwołań.

W dniu 27.02.2019 r. dodano odpowiedź Zamawiajacego na wniesione odwołania.

W dniu 19.02.2019 r. dodano informację o wniesieniu odwołania.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21 marca 2019 roku do godziny 15.00 (piętnastej).

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Identyfikator postępowania: 2da96b64-183b-48e0-9799-413fcf4c9a30

Numer ogłoszenia TED: 2019/S 027-060119

Załączniki:

1. SzW_­1_­2019_­Ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­1_­2019_­SIWZ.docx3. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SIWZ_­-_­OPZ.docx4. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SIWZ_­-_­Formularz_­Ofertowy.docx5. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­3a_­do_­SIWZ_­-_­JEDZ.docx6. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­3b_­do_­SIWZ_­-_­instrukcja_­wypelniania_­JEDZ.pdf7. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­3c_­do_­SIWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx8. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SIWZ_­-_­wykaz_­dostaw.docx9. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SIWZ_­-_­identyfikator_­postepowania.docx10. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SIWZ_­Umowa.docx11. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­01_­do_­OPZ-Opis_­platformy.docx12. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­02_­do_­OPZ-Specyfikacja_­metadanych_­XDS_­PIX_­PDQ.7z13. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­03_­do_­OPZ_­-_­Infrastruktura_­istniejaca.xlsx14. SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­04_­do_­OPZ-Specyfikacja_­FHIR.docx15. SzW_­1_­2019-Wezwanie_­do_­przystapienia_­do_­postepowania_­odwolawczego.docx16. SzW_­1_­2019-Odwolanie_­Asseco.pdf17. SzW_­1_­2019-Odwolanie_­Comarch.pdf18. SzW_­1_­2019-Odpowiedz_­Odwolanie_­ASSECO-20190227.docx19. SzW_­1_­2019-Odpowiedz_­Odwolanie_­COMARCH-20190227.docx20. SzW_­1_­2019-Modyfikacja_­tresci_­SIWZ-20190227.doc21. SzW_­1_­2019-Zalacznik_­nr_­7_­do_­SIWZ_­Umowa-20190227.docx22. SzW_­1_­2019-Zalacznik_­nr_­01_­do_­OPZ-Opis_­platformy-20190227.docx23. SzW_­1_­2019-Wycofanie_­Odwolania_­Asseco.pdf24. SzW_­1_­2019-Wycofanie_­Odwolania_­Comarch.pdf25. SzW_­1_­2019_­Ogloszenie_­o_­sprostowaniu_­20190316.pdf26. SzW_­1_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­01_­20190316.doc27. ZMODYFIKOWANY_­SzW_­1_­2019_­SIWZ_­20190316.docx28. ZMODYFIKOWANY_­SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­03_­do_­OPZ_­-_­Infrastruktura_­istniejaca_­20190316.xlsx29. SzW_­1_­2019_­Ogloszenie_­o_­sprostowaniu_­20190326.pdf30. SzW_­1_­2019_­Pytania_­odpowiedzi_­02_­20190326.doc31. SzW_­1_­2019_­Załacznik_­nr_­7_­do_­SIWZ_­-_­Wykaz_­osob.docx32. SzW_­1_­2019-Uzupelnienie_­Zalacznika_­nr_­04_­do_­OPZ-Specyfikacja_­FHIR.zip33. ZMODYFIKOWANY-Specyfikacja_­metadanych_­XDS_­20190326.docx34. ZMODYFIKOWANY-SzW_­1_­2019_­Zalacznik_­nr_­01_­do_­OPZ-Opis_­platformy_­20190326.docx35. SzW_­1_­2019_­Ogloszenie_­o_­sprostowaniu_­20190401.pdf36. SzW_­1_­2019_­Pytania_­odpowiedzi_­03_­20190401.doc37. ZMODYFIKOWANY_­SzW_­1_­2019_­SIWZ_­20190401.docx38. ZMODYFIKOWANY_­SzW_­1_­2019-Zalacznik_­nr_­4_­do_­SIWZ_­Umowa_­20190401.docx39. SzW_­1_­2019_­Pytania_­odpowiedzi_­04_­20190410.docx40. SzW_­1_­2019-Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­20190417.docx41. SzW_­1_­2019-Informacja_­o_­wyborze_­najkorzystniejszej_­oferty.docx42. SzW_­1_­2019-Informacja_­o_­powtorzeniu_­czynnosci_­oceny_­i_­badania_­ofert.docx43. SzW_­1_­2019-Informacja_­o_­wyborze_­najkorzystniejszej_­oferty_­2.docx