Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konkurs dla dzieci – pacjentów szpitali pn. „Jeśli już szpital, to JAKI?”

9 maja 2013

Konkurs objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W szpitalach podległych Samorządowi Województwa Wielopolskiego trwa konkurs dla dzieci – pacjentów szpitali
pn. „Jeśli już szpital, to JAKI?”

 

Czekamy na prace plastyczne odpowiadające na pytanie: jaki według dzieci powinien być nowy szpital matki i dziecka, strategiczna inwestycja Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Poprzez organizację konkursu chcemy dowiedzieć się również tego, co mogłoby zdaniem dzieci ograniczyć stres związany z pobytem w szpitalu oraz w jaki sposób projektanci powinni zaplanować tzw. przestrzeń wspólną: świetlice, czy stołówki. Zebrany podczas konkursu materiał, opatrzony komentarzem psychologa dziecięcego, posłuży jako wskazówka do przyszłych prac projektowych nowego szpitala. Będzie to także ciekawy materiał do przyszłych prac projektowych nowego szpitala matki i dziecka.