Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie PPP – zapytanie ofertowe

9 października 2012

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. informuje:

Na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wpłynęło 7 ofert.

Zamawiający nie dokonał wyboru żadnej oferty.