Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie PPP – zapytanie ofertowe – aktualizacja

9 października 2012

Zmiana terminu składania ofert do 15.02.2012 do godz. 15.00.

Spółka „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.  poszukuje podmiotu, który przygotuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym realizowanym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, roboczo określanym „analiza finansowa inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu realizowanej w formule PPP wraz z analizą dopuszczalnych racjonalizacji inwestycji”.

By zapoznać się ze szczegółami zapytania ofertowego zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Ogłoszenia – Ogłoszenia PPP”.

Aktualizacja – na podanej powyżej zakładce znajdą Państwo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące tego ogłoszenia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do dnia 13 lutego 2012 roku (decyduje termin wpłynięcia do „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.) do godz. 15.00.

OFERTĘ MOŻNA SKŁADAĆ:

  • osobiście w sekretariacie „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.;
  • przesłać pocztą/kurierem na adres: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 51, 61-734 Poznań;
  • przesłać faxem na numer (+48) (061) 855 35 10;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@szpitalewielkopolski.pl

KORESPONDENCJA
Informacje o przedmiocie zamówienia dla potencjalnych Podmiotów udzielane będą pod nr tel. (+48) (061) 855 35 10.