Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

SZUKAMY PRACOWNIKÓW !

5 kwietnia 2023

W związku z planowanym przystąpieniem „Szpitali Wielkopolski sp. z o. o.” do prac projektowych związanych z realizacją przedsięwzięcia pt. „Budowa kompleksu mieszkalno -biurowego dla pracowników i personelu medycznego” przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu, Spółka poszukuje do zespołu, w ramach własnego biura projektów, projektantów następujących specjalizacji:

 • branża architektoniczna na stanowisko projektanta – z wymaganymi uprawnieniami bez ograniczeń  i doświadczeniem w realizacji tego typu projektów,
 • konstrukcja – stanowisko projektanta z wymaganymi uprawnieniami konstrukcyjno- budowlanymi bez ograniczeń  i doświadczeniem w realizacji tego typu projektów,
 • branża drogowa – stanowisko projektanta z wymaganymi uprawnieniami drogowymi bez ograniczeń i doświadczeniem w realizacji tego typu projektów,
 • branża elektryczna i teletechniczna – stanowisko projektanta,  z wymaganymi uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i doświadczeniem w realizacji tego typu projektów,
 • branża sanitarna: instalacji wod.-kan., instalacji C.O., wentylacji i klimatyzacji, charakterystyki energetycznej budynku – stanowisko projektanta z wymaganymi uprawnieniami sanitarnymi bez ograniczeń i doświadczeniem w realizacji tego typu projektów,
 • branża sanitarna na stanowisko asystenta projektanta – architekt/technik z biegłą znajomością obsługi programów CAD-owskich i potwierdzonym min. 2 letnim doświadczeniem technicznym w realizacji tego typu projektów, oraz znajomościom przepisów techniczno -budowlanych.
 • branża z zakresu projektu zieleni i krajobrazu – stanowisko projektanta,  z wymaganymi uprawnieniami  i doświadczeniem w realizacji tego typu projektów.

Projektowana inwestycja ma być zlokalizowana na działce nr 2/11  położonej
przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu, na terenie przeznaczonym w planach miasta Poznania dla usług ochrony zdrowia. Zasadnicze parametry projektowanego budynku:

 • Powierzchnia działki – ca 5 000 m2,
 • Powierzchnia zabudowy (zgodnie z koncepcją architektoniczną) – ca 1300 m2,
 • Powierzchnia użytkowa – ca 9 260 m2,
 • Wysokość budynku – ca 30 m,
 • Funkcje: mieszkaniowa, biurowa, usługowa, garaż podziemny.

Praca w ramach zatrudnienia w wymiarze pełnego lub części etatu z możliwością pracy zdalnej.

Oferty  prosimy kierować na adres biura:

 • Droga mailową na adres: biuro@szpitalewielkopolski.pl
 • Osobiście/drogą pocztową: Szpitale Wielkopolski sp. z o. o. ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań.

Termin zgłoszeń: 30 kwietnia 2023 r. Decyduje data wpływu aplikacji do Spółki.