Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

VI posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP

2 grudnia 2013

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli 27 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w VI posiedzeniu Zespołu Sterującego Platformy PPP. Celem posiedzenia było podsumowanie działań Platformy PPP w 2013 r., a także uzgodnienie planu pracy na 2014 r.

W posiedzeniu Zespołu Sterującego wzięli udział nie tylko jego członkowie, ale także wszyscy zaproszeni przedstawiciele podmiotów publicznych należących do Platformy PPP. Prowadzący posiedzenie Robert Kałuża, dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MIR przedstawił realizację Planu pracy Platformy PPP w 2013 r., wnioski z wybranych raportów Platformy PPP a także Plan pracy na 2014 r.

Więcej informacji na stronie Platformy PPP:

http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/VIposiedzenieZespołuSterującegoPlatformyPPP.aspx