Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EDM

e-Zdrowie, e-Pacjent, e-Dokumentacja, e-Rejestracja

16 stycznia 2018
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na usługę Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Przedmiotem i głównym celem Projektu jest wytworzenie dwóch e-usług:
  • e-Dokumentacja – zdalny dostęp przy wykorzystaniu sieci Internet do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
  • e-Rejestracja – zdalna możliwość rejestracji przy wykorzystaniu sieci Internet do świadczonych usług przez Podmioty Lecznicze
Realizacja projektu umożliwi stworzenie regionalnej platformy z możliwością złożenia wniosku przez internetową platformę elektroniczną o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Pacjentów na terenie Województwa Wielkopolskiego. Poprzez utworzoną platformę internetową Pacjenci będą mieli możliwość, po uprzednim przesłaniu wniosku o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, przechowywać ją on-line oraz pobierać do własnego użytku. Projekt przyczyni się również do stworzenia systemu wymiany dokumentów i danych pomiędzy podmiotami leczniczymi zgodnie z przepisami prawa. Zaistnieje również możliwość dokonania zdalnej rejestracji przez Pacjenta na skorzystanie ze świadczonych usług medycznych przez podmioty lecznicze. Realizacja Projektu umożliwi objęcie usługą e-Dokumentacja i e-Rejestracja większości populacji Wielkopolski. Zakup sprzętu i oprogramowania objętych zakresem Projektu wpłynie na sprawniejsze wdrożenie i wytwarzanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i innych usług w zakresie e-usług, a co za tym idzie - poprawę jakości i dostępności dokumentacji medycznej, jak również efektywności pracy podmiotów leczniczych. Jednym z głównych założeń projektowanej platformy jest zapewnienie koordynowanego regionalnie, spójnego i jednolitego systemu wymiany informacji medycznej na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz współpraca z innymi systemami regionalnymi, a także systemami i rejestrami centralnymi, w tym realizowanymi przez CSIOZ, a zwłaszcza Platformą P1. Projekt wpłynie na poprawę warunków pracy pracowników podmiotów leczniczych oraz efektywność i jakość świadczonych usług leczniczych na terenie Wielkopolski. Wzrost poziomu informatyzacji wpłynie pośrednio na rozwój społeczeństwa informacyjnego, co przełoży się także na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.

Informatyzacja w ochronie zdrowia- ankieta dotycząca e-zdrowia

13 czerwca 2017
Rząd pracuje obecnie nad rozwiązaniami informatycznymi mającymi poprawić opiekę zdrowotną takimi jak elektroniczna dokumentacja pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie. Trwają konsultacje społeczne dotyczące oczekiwań od usług e-zdrowia i e-recepty, więc nasz głos – głos pacjentów i obywateli, będzie się liczył. Częścią konsultacji jest zbieranie opinii poprzez dystrybuowanie i wypełnianie ankiety, którą przygotowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Można to zrobić online korzystając z linku: https://www.webankieta.pl/ankieta/280205/ankieta-dotyczaca-e-zdrowia.html