Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty rozbiórkowe

Ćwiczenia strażaków

1 czerwca 2023

Trzydniowe ćwiczenia strażaków w opuszczonym obiekcie przy ul. Dojazd 🔥🚒🚨

Grupa z:

✔️ Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1

✔️ Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 5

od czwartku do soboty korzystała z opuszczonego hotelu pracowniczego. Jest to obiekt przeznaczony do rozbiórki. Ta, rozpocznie się lada dzień. Wszystko jest już przygotowane.

Dla strażaków to idealne miejsce do ćwiczeń. Udostępniamy miejsce bo to niezwykle ważne aby strażacy mogli ćwiczyć w takich obiektach.

Zakamarki i układ pomieszczeń pozwoliły na wdrożenie wielu scenariuszy. Prowadzono akcje gaśniczą w zadymieniu.

Bardzo się cieszymy, że ten budynek mógł spełnić również taką rolę 💪🏼 pozwolił pozorować strażakom sytuacje, które zaskakują ich w codziennych, rzeczywistych akcjach ratunkowych.

Wjazd techniczny gotowy

22 maja 2023

Rozbiórka dawnego hotelu pracowniczego przy ul. Dojazd. Lada dzień na miejsce wjedzie ciężki sprzęt, który przystąpi do rozbiórki obiektu. Przygotowujemy teren. Zorganizowany już został tymczasowy wjazd techniczny dla obsługi komunikacyjnej terenu rozbiórki.

Jesteśmy gotowi do rozbiórki byłego hotelu pracowniczego

16 maja 2023

Lada moment ruszamy z rozbiórką obiektu przy ul. Dojazd. Wszystko jest już przygotowane.

Opis zadania:

Województwo Wielkopolskie na mocy umowy użyczenia nr DG/U/3/2021 przekazało w użyczenie spółce „Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. nieruchomość gruntową wraz z Dawnym Hotelem Pracowniczym, celem wypracowania koncepcji przyszłego zagospodarowania i przeznaczenia obiektu. Ze względu na bliską lokalizację istniejących trzech placówek ochrony zdrowia oraz dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na miejsca zamieszkania, zasadnym jest umiejscowienie na terenie rzeczonej działki obiektu pełniącego funkcje hotelowo-mieszkalnego dla pracowników szpitali.

Mając na uwadze zły stan obiektu, zagrażający zdrowiu i życiu, co zostało stwierdzone przez Inspektora wykonującego przegląd wymagany przepisami Prawa budowlanego, wysoki stopień zużycia materiałowego oraz brak realnych możliwości przystosowania istniejącego budynku do norm i wymagań aktualnych standardów oraz przepisów prawnych, celowym jest wyburzenie obiektu, a w dalszej kolejności zaprojektowanie i przygotowanie do wybudowania nowoczesnego kompleksu.

Spółka „Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. wypracowała przedprojektową koncepcję kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników personelu medycznego, na bazie której powstaną projekty architektoniczne, konstrukcyjne, branżowe - sanitarne, elektryczne, teletechniczne, kosztorys inwestorski, oraz wykaz rzeczowo-terminowy wszystkich działań zmierzających do wyburzenia istniejącego obiektu, a następnie przygotowania inwestycji polegającej na wybudowaniu nowego kompleksu zabezpieczającego potrzeby mieszkaniowe personelu medycznego.

zdjęcia: Guru Media