Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/7/2021: dostarczenie Systemów Autoryzacji (karty chipowe, czytniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty).

15 czerwca 2021

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2021 r., do godz. 14:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/6/2021: Wykonanie systemu parkingowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

11 czerwca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/6/2021: Wykonanie systemu parkingowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Data publikacji: 11.06.2021 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 17 SWZ, do dnia 15.07.2021 r. do godz. 09:00.

Link do przetargu umieszczonego na propublico: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=52736

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/5/2021: Wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt AGD oraz sprzęt warsztatowy.

12 maja 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/5/2021: Wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt AGD oraz sprzęt warsztatowy.

Data publikacji: 12.05.2021 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 17 SWZ, do dnia 14.06.2021 r. do godz. 09:00.

Link do przetargu umieszczonego na propublico: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=52431