Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Trwają Dialogi Techniczne do Projektu e-Pacjent

17 lutego 2018

W dniu 07.02.2018r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogów Technicznych na:

Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania specjalistycznego (e-Dokumentacja, e-Rejestracja, wytwarzanie EDM, EZD)”;

oraz

Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie systemów wsparcia przetwarzania informacji w podmiotach leczniczych (aplikacje i systemy szpitalne i specjalistyczne),

w ramach trwającego Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.