Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolejna wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na budowie WCZD

20 lutego 2020

17.02.2020 r. na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przyjechał Zespół sprawujący nadzór nad realizacją projektu. Zespół składa się z dyrektorów departamentów UMWW, w szczególności Departamentu Zdrowia, Departamentu Prawnego, Departamentu Gospodarki Mieniem, Biura Zamówień Publicznych, Biura Nadzoru Inwestycyjnego, Główna Księgowa Departamentu Administracyjnego. Po spotkaniu odbyła się wizytacja placu budowy.

Osiągnęliśmy już stan surowy zamknięty. Zamontowane są już okna. Wykonawca jest na etapie robót elewacyjnych. Nie zwalniają także roboty wykończeniowe w budynku, związane z montażem wszystkich instalacji, oraz wokół obiektu. Na zdjęciach widać jak aktualnie wygląda plac budowy – budynek coraz bardziej przypomina już ten z wizualizacji, a także jak wygląda jednoosobowa sala chorych na tym etapie budowy.