Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolejny etap prac na ukończeniu

20 marca 2017

Po raz kolejny spotkali się dziś: projektanci Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, pracownicy Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu i przedstawiciele spółki Szpitale Wielkopolski. Zostało doprecyzowane wyposażenie ostatnich już oddziałów i pracowni w nowym szpitalu dziecięcym.

Dziś omówiono wyposażenie i ostateczny wygląd: Zakładu Patomorfologii, Pracowni Endoskopii, Laboratorium, Oddziału Rehabilitacyjnego i przyszpitalnej szkoły. Tym samym kończy się kolejny etap prac nad stworzeniem ostatecznego projektu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Trwa uszczegóławianie standardów pod etap Projekt Budowlany. Ostateczny projekt wykonawczy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka ma być gotowy w styczniu 2018 roku.