Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Strażacy z psami korzystają z gruzowiska

9 sierpnia 2023

Strażacy z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP w Poznaniu po raz kolejny mogli trenować z psami przy ul. Dojazd. Terenem do ćwiczeń było gruzowisko po dawnym hotelu pracowniczym.

Cieszymy się, że to miejsce pełni też taką funkcję, jest idealną przestrzenią do przeprowadzenia ćwiczeń i sprawdzenia różnych scenariuszy.