Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wjazd techniczny gotowy

22 maja 2023

Rozbiórka dawnego hotelu pracowniczego przy ul. Dojazd. Lada dzień na miejsce wjedzie ciężki sprzęt, który przystąpi do rozbiórki obiektu. Przygotowujemy teren. Zorganizowany już został tymczasowy wjazd techniczny dla obsługi komunikacyjnej terenu rozbiórki.