Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Celem Projektu „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jest poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, poprzez utworzenie jednego, nowego obiektu świadczącego kompleksowe usługi leczenia dzieci i młodzieży, w tym również w stanach zagrożenia życia, w pełni przystosowanego do nowych programów medycznych i technik leczenia, spełniającego najwyższe wymagania, normy i przepisy.

Inwestycja ma charakter priorytetowy dla regionu i Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, mając m. in. za zadanie zabezpieczenie dostępności świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w regionie.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

W wyniku prac przeprowadzonych przez Generalnego Wykonawcę, w sąsiedztwie obecnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Juraszów powstanie nowoczesny szpital pediatryczny, z pierwszym w Wielkopolsce Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym dedykowanym najmłodszym mieszkańcom regionu. Opieka medyczna zostanie zapewniona w ramach 9 oddziałów, w salach jednoosobowych przeznaczonych dla 354 dzieci i ich opiekunów. Do dyspozycji oddany zostanie także zespół poradni specjalistycznych.

Koncepcja nowego obiektu zakłada, że będzie w nim prowadzona działalność, uwzględniająca zmiany zachodzące w procesach diagnostyczno-terapeutycznych, przejęta w części z istniejącego obecnie SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, który hospitalizuje rocznie ok. 19 000 pacjentów do lat 18. Dodatkowo Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka przejmie działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu, znajdującego się obecnie w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakresie rehabilitacji dzieci.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Poznaniu przy ul. A. Wrzoska na działce nr 2/29 (ark. 27, obr. Golęcin). Obszar przeznaczony pod inwestycję sąsiaduje od północy z obiektami Szpitala Wojewódzkiego oraz od południa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Powierzchnia netto przyszłego Centrum wynosi 35 921,88 m2, powierzchnia zabudowy natomiast to 5 978 m2. Szpital zaprojektowano na siedmiu kondygnacjach.

Bryłę szpitala zaprojektowano w tzw. „układzie grzebieniowym”, a jej ostateczny kształt wynika bezpośrednio z funkcji szpitala i przyjętych założeń. Zarówno przestrzennie jak i funkcjonalnie budynek podzielony jest na dwie części. Oba bloki połączone są w części centralnej za pomocą wspólnej przestrzeni komunikacyjnej z główną klatką schodową i zespołem 4 wind.

Część łóżkowa zaprojektowana jest na planie litery H, z wąskim traktem umożliwiającym doświetlenie pokoi łóżkowych po obu stronach ciągów komunikacyjnych.

Przedmiot Projektu stanowi także technologia i wyposażenie medyczne oraz niemedyczne budynku szpitala oraz jego otoczenie i infrastruktura techniczna niezbędna dla jego funkcjonowania.
W ramach Projektu zostaną też rozwiązane kwestie zasilania w media, gazy medyczne, przebudowa istniejącej infrastruktury, układ komunikacyjny, zagospodarowania zieleni.

Projekt zakłada kompleksowe rozwiązania zapewniające właściwe funkcjonowanie placówki, a więc powstanie w szczególności wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny, w ramach którego kompleksową modernizacją objęta zostanie ul A. Wrzoska stanowiąca dojazd do Szpitala, zapewnionych zostanie 425 miejsc postojowych w ramach trzech parkingów, a także miejsca rekreacji dla pacjentów.

Najmłodsi pacjenci naszego regionu będą mogli skorzystać z nowoczesnej, dedykowanej specjalnie dla ich potrzeb infrastruktury w 2022 roku.

Wartość przedsięwzięcia wyniosła 457 587 644,05 zł, z czego kwota dofinansowania to 352 693 591,47 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 251 305 977,79 zł i wsparcie ze środków krajowych w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego w wysokości 101 387 613,68 zł. Pozostałe nakłady finansowe Projektu w wysokości 104 894 052,58 zł będą pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Efekty kilku lat pracy w jednym filmie! Zachęcamy do oglądania

20 stycznia 2022
Jeden z najnowocześniejszych i największych szpitali pediatrycznych w Polsce. To pierwszy, po kilku dekadach, publiczny obiekt szpitalny w Poznaniu, wybudowany […]

Tyle komputerów już jest w WCZD

17 stycznia 2022
Zaglądamy do pomieszczeń, w których przygotowujemy i sprawdzamy sprzęt. Setki sztuk sprzętu czeka na rozpakowanie. Komputery i monitory już wkrótce […]

Nowy szpital pediatryczny coraz bliżej – VIDEO

14 stycznia 2022
Zachęcamy do obejrzenia materiału video, które na swoich stronach udostępnił Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. https://www.umww.pl/nowy-szpital-pediatryczny-coraz-blizej-wideo

Dostawy sprzętu teleinformatycznego rozpoczęte!

12 stycznia 2022
W Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka dużo się dzieje. To ostatnia prosta przed otwarciem szpitala. Z końcem grudnia podpisany został protokół […]

Protokół odbioru końcowego podpisany!

31 grudnia 2021
To, że otwarcie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka jest już bardzo blisko potwierdzają tylko kolejne fakty. Podpisany został protokół odbioru końcowego. […]

Dostawy trwają

27 grudnia 2021
Do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka nieprzerwanie dojeżdżają kolejne elementy sprzętu medycznego (np wyposażenie bloku operacyjnego), oraz meble. Szpital nabiera już […]

Coraz więcej mebli w nowym szpitalu pediatrycznym

16 grudnia 2021
Zaczęliśmy już montować aneksy kuchenne w pomieszczeniach socjalnych na terenie całego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Codziennie dojeżdżają też kolejne dostawy […]

Fotele dla rodziców są już w WCZD

10 grudnia 2021
Kolejne dni i kolejne dostawy mebli i sprzętu do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Dojechały już pierwsze fotele dla opiekunów do […]

Głos Wielkopolski o WCZD

9 grudnia 2021
Zachęcamy do przeczytania artykułu na łamach Głosu Wielkopolskiego https://gloswielkopolski.pl/wielkopolskie-centrum-zdrowia-dziecka-juz-prawie-gotowe-pierwsi-pacjenci-pojawia-sie-tam-w-pierwszej-polowie-nowego-roku-zdjecia/ar/c14-15943287

Są już łóżka w salach chorych !

8 grudnia 2021
Grudzień miesiącem dostaw. Sukcesywnie do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka dojeżdżają kolejne tiry i ciężarówki. W tym tygodniu to łóżka chorych […]