Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/13/2021: Dostarczenie usługi transmisji danych dla podmiotów leczniczych Województwa Wielkopolskiego oraz dołączenie do sprzętu transmisyjnego w kolokacjach

13 września 2021

Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W dniu 11.10.2021 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 29.09.2021 r, dodano Informację z otwarcia ofert.

W dniu 29.09.2021 r. godz. 11:18 dodano Informacja o kwocie zabezpieczonej.

W dniu 23.09.2021 r. dodano Pytania, odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 29 września 2021 r., do godz. 11:00.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24 września 2021 r., do godz. 11:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­13_­2021_­Ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­13_­2021_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia.pdf3. SzW_­13_­2021_­SWZ.docx4. SzW_­13_­2021_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SWZ_­-_­OPZ.docx5. SzW_­13_­2021_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Wykaz_­lokalizacji.docx6. SzW_­13_­2021_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SWZ_­-_­Formularz_­ofertowy.docx7. SzW_­13_­2021_­Zalacznik_­nr_­3a_­do_­SWZ_­-_­Oswiadczenie_­o_­spelnianiu_­warunkow_­udzialu_­w_­postepowaniu.docx8. SzW_­13_­2021_­Zalacznik_­nr_­3b_­do_­SWZ_­-_­Oswiadczenie_­o_­braku_­podstaw_­wykluczenia_­z_­postepowania.docx9. SzW_­13_­2021_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy.docx10. SzW_­13_­2021_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SWZ_­-_­Wykaz_­uslug.docx11. SzW_­13_­2021_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SWZ_­-_­Oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx12. SzW_­13_­2021_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SWZ_­-_­Zobowiazanie_­do_­oddania_­do_­dyspozycji_­niezbednych_­zasobow.docx13. SzW_­13_­2021_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­SWZ_­-_­Identyfikator_­postepowania.docx14. SzW_­13_­2021_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­20210923.pdf15. SzW_­13_­2021_­Pytania_­odpowiedzi_­modyfikacja_­SWZ_­20210923.docx16. SzW_­13_­2021_­Zmodyfikowany_­SWZ_­20210923.docx17. SzW_­13_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SWZ_­-_­Formularz_­ofertowy_­20210923.docx18. SzW_­13_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­20210923.docx19. SzW_­13_­2021_­Informacja_­o_­kwocie_­zabezpieczonej_­20210929.docx20. SzW_­13_­2021_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­20210929.doc21. SzW_­13_­2021_­Informacja_­o_­wynikach_­postepowania_­20211011.doc22. SzW_­13_­2021_­Ogloszenie_­o_­udzieleniu_­zamowienia.pdf