Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/14/2021: Dostarczenie urządzeń bezpieczeństwa transmisji danych

2 października 2021

W dniu 03.11.2021 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 14.10.2021 r, dodano Informację z otwarcia ofert.

W dniu 14.10.2021 r. godz. 11:15 dodano Informacja o kwocie zabezpieczonej.

W dniu 08.10.2021 r. dodano Pytania, odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin:  14 października 2021 r., do godz. 11:00.

Oferty należy złożyć w terminie do 11 października 2021 r., do godz. 11:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­14_­2021_­Ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­14_­2021_­SWZ.docx3. SzW_­14_­2021_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SWZ_­-_­OPZ.docx4. SzW_­14_­2021_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Wykaz_­miejsc_­instalacji.docx5. SzW_­14_­2021_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SWZ_­-_­Formularz_­ofertowy.docx6. SzW_­14_­2021_­Zalacznik_­nr_­3a_­do_­SWZ_­-_­Oswiadczenie_­o_­spelnianiu_­warunkow_­udzialu_­w_­postepowaniu.docx7. SzW_­14_­2021_­Zalacznik_­nr_­3b_­do_­SWZ_­-_­Oswiadczenie_­o_­braku_­podstaw_­wykluczenia_­z_­postepowania.docx8. SzW_­14_­2021_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy.docx9. SzW_­14_­2021_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SWZ_­-_­Wykaz_­uslug.docx10. SzW_­14_­2021_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SWZ_­-_­Oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx11. SzW_­14_­2021_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SWZ_­-_­Zobowiazanie_­do_­oddania_­do_­dyspozycji_­niezbednych_­zasobow.docx12. SzW_­14_­2021_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­SWZ_­-_­Identyfikator_­postepowania.docx13. SzW_­14_­2021_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­20211008.pdf14. SzW_­14_­2021_­Pytania_­odpowiedzi_­modyfikacja_­SWZ_­20211008.docx15. SzW_­14_­2021_­Zmodyfikowany_­SWZ_­20211008.docx16. SzW_­14_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SWZ_­-_­Formularz_­ofertowy_­20211008.docx17. SzW_­14_­2021_­Informacja_­o_­kwocie_­zabezpieczonej_­20211014.docx18. SzW_­14_­2021_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­20211014.docx19. SzW_­14_­2021_­Informacja_­o_­wynikach_­20211103.doc