Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/2/2022: Dostarczenie i uzupełnienie istniejących sieci LAN

14 marca 2022

W dniu 11.04.2022 r, dodano Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

W dniu 11.04.2022 r. godz. 11:12 dodano Informacja o kwocie zabezpieczonej.

Oferty należy złożyć w terminie do 11 kwietnia 2022 r., do godz. 11:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)