Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/4/2022: Dostarczenie i uzupełnienie istniejących sieci LAN

15 kwietnia 2022

Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W dniu 02.06.2022 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 19.05.2022 r, dodano Informację z otwarcia ofert.

W dniu 19.05.2022 r. godz. 11:20 dodano Informacja o kwocie zabezpieczonej.

W dniu 12.05.2022 r. dodano Pytania i odpowiedzi.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 19 maja 2022 r., do godz. 11:00.

W dniu 12.05.2022 r. dodano modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia oraz nowe i zmodyfikowane załączniki.

Oferty należy złożyć w terminie do 18 maja 2022 r., do godz. 11:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­4_­2022_­ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­4_­2022_­SWZ.docx3. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­1.1_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­1.docx4. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­1.2_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­2.docx5. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SWZ_­-_­Formularz_­ofertowy.docx6. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­SWZ_­-_­JEDZ.docx7. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy.docx8. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SWZ_­-_­wykaz_­dostaw.docx9. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SWZ_­-_­zobowiazanie_­do_­oddania_­do_­dyspozycji_­niezbednych_­zasobow.docx10. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx11. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­SWZ_­-_­identyfikator_­postepowania.docx12. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Access_­Point.docx13. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­OPZ_­-_­Lacznik_­LAN.docx14. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Wytyczne_­do_­dostawy_­wraz_­z_­instalacja_­i_­montazem.docx15. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­OPZ_­-_­Access_­Point_­typ_­B.docx16. SzW_­4_­2022_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­20220508.pdf (data publikacji: 12.05.2022)17. SzW_­4_­2022_­Modyfikacja_­SWZ_­20220508.docx (data publikacji: 12.05.2022)18. SzW_­4_­2022_­Zmodyfikowany_­SWZ_­20220508.docx (data publikacji: 12.05.2022)19. SzW_­4_­2022_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SWZ_­-_­Formularz_­ofertowy_­20220508.docx (data publikacji: 12.05.2022)20. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­9_­do_­SWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­aktualnosci_­oswiadczenia_­dot._­podstaw_­wykluczenia.docx (data publikacji: 12.05.2022)21. SzW_­4_­2022_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­SWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­aktualnosci_­oswiadczenia_­dot._­podstaw_­wykluczenia_­z_­rozporzadzenia.docx (data publikacji: 12.05.2022)22. SzW_­4_­2022_­Pytania_­Odpowiedzi_­20220512.docx (data publikacji: 12.05.2022)23. SzW_­4_­2022_­Informacja_­o_­kwocie_­zabezpieczonej_­20220519 (data publikacji: 19.05.2022 godz. 11:20)24. SzW_­4_­2022_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­20220519.doc (data publikacji: 19.05.2022)25. SzW_­4_­2022_­Informacja_­o_­wynikach_­20220602.doc (data publikacji: 02.06.2022)26. SzW_­4_­2022_­ogloszenie_­o_­udzieleniu.pdf