Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

25 marca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/3/2022: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt niemedyczny

14 marca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/2/2022: Dostarczenie i uzupełnienie istniejących sieci LAN

7 lutego 2022

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2022: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt niemedyczny

10 grudnia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/18/2021: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.”

8 grudnia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/16/2021: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny.

26 listopada 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/17/2021: Dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN – ETAP III

2 października 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/14/2021: Dostarczenie urządzeń bezpieczeństwa transmisji danych

20 września 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/15/2021: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt teleinformatyczny.

13 września 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/13/2021: Dostarczenie usługi transmisji danych dla podmiotów leczniczych Województwa Wielkopolskiego oraz dołączenie do sprzętu transmisyjnego w kolokacjach

25 sierpnia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/11/2021: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny.