Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

25 marca 2013

Uprzejmie informujemy, iż Pełnomocnik Zamawiających – „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. – unieważnił postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1. pkt 1). W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.