Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jesteśmy coraz bliżej budowy WCZD – mamy oferty potencjalnych wykonawców.

12 lipca 2018

Jakie będa koszty budowy? Czy zakończymy w planowanym terminie? O szczegółach w rozmowie z Panią prezes zarządu Izabelą Grzybowską.