Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt Budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka zatwierdzony przez Komisję Europejską

8 kwietnia 2019

2 kwietnia br. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Pani Corina Creţu uroczyście zatwierdziła decyzję o dofinansowaniu Projektu pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.
Województwo Wielkopolskie podczas tego wydarzenia reprezentowały Pani Marzena Wodzińska- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Marlena Sierszchulska- Prezes Spółki Szpitale Wielkopolski sp. o.o. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowalnych, traktowane są jako „duże projekty”, które wymagają zatwierdzenia przez Komisję Europejską po ich uprzednim badaniu.

Spółka Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. jako Inwestor Zastępczy opracowała dokumenty wymagane przez Komisję Europejską przy współpracy z ekspertami Joint Assistance to Support Projects In European Regions „JASPERS” (wspólna inicjatywa wsparcia projektów w europejskich regionach Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). Wspólna praca zakończyła się sukcesem. KE nie zgłosiła żadnych uwag do przedłożonej dokumentacji i w niespełna miesiąc po ich otrzymaniu, podjęła decyzję o zatwierdzeniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji.
Pani Marszałek otrzymała z rąk Pani Komisarz dokument potwierdzający spełnienie wszelkich przesłanek otrzymania dofinansowania i zapewniający bezpieczeństwo finansowe Budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Decyzja Komisji ostatecznie kończy proces akceptacji współfinansowania inwestycji z Funduszy Europejskich.

 

ZDJĘCIA Z STRONY : www.europa.eu

Autor zdjęć: Lukasz Kobus