Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Intensywne prace na Budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

5 kwietnia 2019

27 marca w biurze Inwestora Zastępczego zlokalizowanym na terenie placu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka odbyła się kolejna, 22 cotygodniowa Rada Budowy z przedstawicielami Generalnego Wykonawcy, zespołu nadzorów branżowych oraz Projektantem sprawującym nadzór autorski. Cykliczne spotkania mają na celu omówienie m.in. bieżącego stanu realizacji prac budowlanych.

Po odbyciu narady nastąpiła wizytacja robót w terenie, które to przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zaprezentowane zdjęcia obrazują aktualny stan prac. Zakończono już wykonanie wykopu pod nowy obiekt, usunięto kolizje z istniejącą podziemną infrastrukturą, dzięki czemu możliwe jest już prowadzenie prac na powierzchni całego nowego szpitala. Odpowiedni postęp prac zapewnia już docelowa liczba żurawi stacjonarnych obsługujących swym zasięgiem cały zakres budynku. Sukcesywnie prowadzone są prace związane z betonowaniem płyty fundamentowej. W części wykopu cyklicznie zabudowywane są elementy kanalizacji pod posadzkowej sanitarnej i zakaźnej. W pierwszych osiach konstrukcyjnych powstają słupy i ściany kondygnacji podziemnej. Bryłę szybko wzrastającego i coraz bardziej odznaczającego się w przestrzeni szpitala, zaczynają gęsto okalać nitki sieci terenowych uzbrojenia podziemnego.

Postęp prowadzonych robót warto porównać z filmem wykonanym na początku bieżącego roku, który także prezentujemy: