Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jesteśmy gotowi do rozbiórki byłego hotelu pracowniczego

16 maja 2023

Lada moment ruszamy z rozbiórką obiektu przy ul. Dojazd. Wszystko jest już przygotowane.

Opis zadania:

Województwo Wielkopolskie na mocy umowy użyczenia nr DG/U/3/2021 przekazało w użyczenie spółce „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. nieruchomość gruntową wraz z Dawnym Hotelem Pracowniczym, celem wypracowania koncepcji przyszłego zagospodarowania i przeznaczenia obiektu. Ze względu na bliską lokalizację istniejących trzech placówek ochrony zdrowia oraz dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na miejsca zamieszkania, zasadnym jest umiejscowienie na terenie rzeczonej działki obiektu pełniącego funkcje hotelowo-mieszkalnego dla pracowników szpitali.

Mając na uwadze zły stan obiektu, zagrażający zdrowiu i życiu, co zostało stwierdzone przez Inspektora wykonującego przegląd wymagany przepisami Prawa budowlanego, wysoki stopień zużycia materiałowego oraz brak realnych możliwości przystosowania istniejącego budynku do norm i wymagań aktualnych standardów oraz przepisów prawnych, celowym jest wyburzenie obiektu, a w dalszej kolejności zaprojektowanie i przygotowanie do wybudowania nowoczesnego kompleksu.

Spółka „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. wypracowała przedprojektową koncepcję kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników personelu medycznego, na bazie której powstaną projekty architektoniczne, konstrukcyjne, branżowe – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, kosztorys inwestorski, oraz wykaz rzeczowo-terminowy wszystkich działań zmierzających do wyburzenia istniejącego obiektu, a następnie przygotowania inwestycji polegającej na wybudowaniu nowego kompleksu zabezpieczającego potrzeby mieszkaniowe personelu medycznego.

zdjęcia: Guru Media

Załączniki:

1. Załącznik 1