Projekty Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Celem Projektu „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jest poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, poprzez utworzenie jednego, nowego obiektu świadczącego kompleksowe usługi leczenia dzieci i młodzieży, w tym również w stanach zagrożenia życia, w pełni przystosowanego do nowych programów medycznych i technik leczenia, spełniającego najwyższe wymagania, normy i przepisy.

Inwestycja ma charakter priorytetowy dla regionu i Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, mając m. in. za zadanie zabezpieczenie dostępności świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w regionie.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.


Pracujemy online

25 marca 2020
Szanowni Państwo, w obliczu pandemii koronawirusa, my pracujemy online i dbamy aby budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przebiegała zgodnie z […]

Zobaczmy jak ewoluuje plac budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

24 marca 2020
Zapraszamy do obejrzenia filmu 🙂 O wykorzystaniu technologii BIM, nietuzinkowym podejściu do realizacji prac elewacyjnych, zaawansowaniu robót na szczycie gmachu […]

WCZD z lotu ptaka

12 marca 2020
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka z lotu ptaka. Stan na luty 2020 r.

Zapraszamy na wirtualny spacer po budowie WCZD

28 lutego 2020
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu (na naszym profilu na Youtubie), który obrazuje postęp prac. Zobaczycie Państwo jak bardzo budynek przypomina […]

Kolejna wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na budowie WCZD

20 lutego 2020
17.02.2020 r. na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przyjechał Zespół sprawujący nadzór nad realizacją projektu. Zespół składa się z dyrektorów departamentów UMWW, w szczególności Departamentu Zdrowia, Departamentu Prawnego, Departamentu Gospodarki...

więcej

Prace pielęgnacyjne nasadzeń zastępczych

2 grudnia 2019
W piątek, 29.11.2019 r., wykonaliśmy nasadzenia zastępcze. To rekomensata przyrodnicza wycięć, których zmuszeni byliśmy dokonać na terenie budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w okolicy...

więcej

Urzędnicy na budowie WCZD. Zaprosiliśmy ich na dach nowobudowanego szpitala :-)

20 października 2019
18 października 2019 r. na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przyjechał Zespół sprawujący nadzór nad realizacją projektu. Zespół składa się z dyrektorów departamentów UMWW, w szczególności Departamentu Zdrowia, Departamentu Prawnego,...

więcej

Jak bardzo zmienił się już krajobraz przy ulicy Wrzoska? Proszę spojrzeć!

2 października 2019
Zapraszamy do obejrzenia filmu. Rok budowy, specjalnie dla Państwa, w niecałe dwie minuty.

Blisko rok pracy na placu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

1 października 2019
17 października 2018 r. podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą oraz przekazano plac budowy. To blisko 3 hektary przestrzeni do zagospodarowania. Dziś to miejsce wygląda zupełnie inaczej, o czym mogą się...

więcej

Budowa WCZD okiem Generalnego Wykonawcy

25 września 2019
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem filmowym firmy WARBUD SA z placu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Wykonawca przedstawia we wskazanym materiale szczegóły techniczne wykonywanych prac budowlanych. Zapoznanie się...

więcej