Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Celem Projektu „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jest poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, poprzez utworzenie jednego, nowego obiektu świadczącego kompleksowe usługi leczenia dzieci i młodzieży, w tym również w stanach zagrożenia życia, w pełni przystosowanego do nowych programów medycznych i technik leczenia, spełniającego najwyższe wymagania, normy i przepisy.

Inwestycja ma charakter priorytetowy dla regionu i Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, mając m. in. za zadanie zabezpieczenie dostępności świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w regionie.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.


Prace pielęgnacyjne nasadzeń zastępczych

2 grudnia 2019
W piątek, 29.11.2019 r., wykonaliśmy nasadzenia zastępcze. To rekomensata przyrodnicza wycięć, których zmuszeni byliśmy dokonać na terenie budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w okolicy...

więcej

Urzędnicy na budowie WCZD. Zaprosiliśmy ich na dach nowobudowanego szpitala :-)

20 października 2019
18 października 2019 r. na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przyjechał Zespół sprawujący nadzór nad realizacją projektu. Zespół składa się z dyrektorów departamentów UMWW, w szczególności Departamentu Zdrowia, Departamentu Prawnego,...

więcej

Jak bardzo zmienił się już krajobraz przy ulicy Wrzoska? Proszę spojrzeć!

2 października 2019
Zapraszamy do obejrzenia filmu. Rok budowy, specjalnie dla Państwa, w niecałe dwie minuty.

Blisko rok pracy na placu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

1 października 2019
17 października 2018 r. podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą oraz przekazano plac budowy. To blisko 3 hektary przestrzeni do zagospodarowania. Dziś to miejsce wygląda zupełnie inaczej, o czym mogą się...

więcej

Budowa WCZD okiem Generalnego Wykonawcy

25 września 2019
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem filmowym firmy WARBUD SA z placu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Wykonawca przedstawia we wskazanym materiale szczegóły techniczne wykonywanych prac budowlanych. Zapoznanie się...

więcej

Wizyta mediów na placu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

5 lipca 2019
3 lipca 2019 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, wielkopolskie media miały możliwość zapoznać się z aktualnym przebiegiem prac budowalnych związanych z powstawaniem WCZD. Trasa przebiegała przez...

więcej

Wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowie WCZD

28 czerwca 2019
28 czerwca 2019 r. na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przyjechał Zespół sprawujący nadzór nad realizacją projektu. Zespół składa się z dyrektorów departamentów UMWW, w szczególności Departamentu Zdrowia, Departamentu Prawnego,...

więcej

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka – relacja filmowa

30 maja 2019
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym obrazującym aktualnie prowadzone prace budowalne związane ze wznoszeniem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Ponad pół roku pracy na placu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

27 maja 2019
Krajobraz działki inwestycyjnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego oraz Szpitala MSWiA przy ul. A. Wrzoska zmienia się diametralnie. W październiku ubiegłego roku przekazano Generalnemu Wykonawcy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka...

więcej

Wizyta (i nie tylko) na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

18 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 r. w biurze Inwestora Zastępczego zlokalizowanym na terenie placu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.