Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/7/2020 – Dostawa, instalacja i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, oraz dostawa Systemu Autoryzacji – ETAP II

24 grudnia 2020

W dniu 6.01.2021 r. dodano informacje o wniesieniu odwołania.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r., do godz. 15:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­7_­2020_­Ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­7_­2020_­SIWZ.docx3. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­I.docx4. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­II.docx5. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­III.docx6. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­IV.docx7. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­V.docx8. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VI.docx9. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VII.docx10. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VIII.docx11. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­9_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­IX.docx12. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­X.docx13. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XI.docx14. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­12_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XII.docx15. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XIII.docx16. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XIV.docx17. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XV.docx18. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XVI.docx19. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XVII.docx20. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­18_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XVIII.docx21. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XIX.docx22. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­20_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XX.docx23. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­21_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXI.docx24. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­22_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXII.docx25. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­23_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIII.docx26. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIV.docx27. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­25_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXV.docx28. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­26_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXVI.docx29. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­27_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXVII.docx30. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­28_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXVIII.docx31. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­29_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIX.docx32. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­30_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXX.docx33. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­31_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXI.docx34. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­32_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXII.docx35. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­33_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXIII.docx36. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­34_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXIV.docx37. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­35_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXV.docx38. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­36_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXVI.docx39. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­37_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXVII.docx40. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­38_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXVIII.docx41. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­39_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXIX-.docx42. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­40_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XL.docx43. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­41_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLI.docx44. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­42_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLII.docx45. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­43_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLIII.docx46. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­44_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLIV.docx47. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­45_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLV.docx48. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­46_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLVI.docx49. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­47_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLVII.docx50. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­48_­do_­SIWZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Lokalnego_­Oprogramowania_­Komunikacyjnego.docx51. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­49_­do_­SIWZ_­-_­Opis_­funkcjonalny_­platformy_­regionalnej.docx52. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­50_­do_­SIWZ_­-_­Dokumentacja_­integracyjna.zip53. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­51_­do_­SIWZ_­-_­Opis_­systemu_­autoryzacji.docx54. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­52_­do_­SIWZ_­-_­Formularz_­Ofertowy.docx55. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­53a_­do_­SIWZ_­-_­JEDZ.docx56. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­53b_­do_­SIWZ_­-_­Instrukcja_­wypelniania_­JEDZ.pdf57. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­53c_­do_­SIWZ_­-_­Oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx58. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­54a_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-XII_­i_­XIV-XVI_­i_­XVIII-XXXVIII.docx59. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­54b_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XIII_­oraz_­XVII.docx60. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­54c_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XXXIX-XLVI.docx61. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­54d_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XLVII.docx62. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­55_­do_­SIWZ_­-_­Wykaz_­dostaw.docx63. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­56_­do_­SIWZ_­-_­Identyfikator_­postepowania.docx64. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­I.docx65. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­II.docx66. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­III.docx67. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­IV.docx68. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­_­czesci_­V.docx69. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VI.docx70. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VII.docx71. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VIII.docx72. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­9_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­IX.docx73. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­X.docx74. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XI.docx75. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­12_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XII.docx76. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIII.docx77. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIV.docx78. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XV.docx79. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVI.docx80. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVII.docx81. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­17a_­do_­OPZ_­-_­Opis_­migracji_­danych_­dla_­czesci_­XVII_­.docx82. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­18_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVIII.docx83. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIX.docx84. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­20_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­_­dla_­czesci_­XX.docx85. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­21_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXI.docx86. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­22_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXII.docx87. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­23_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXIII.docx88. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXIV_­Rozbudowa_­Systemu.docx89. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24a_­do_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIV_­SP_­Srem_­Posiadane_­Oprogramowanie.docx90. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24b_­do_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIV_­SP_­Srem_­Opis_­Wymagan_­Sprzetowych.docx91. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24c_­do_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIV_­SP_­Srem_­Komunikaty_­HL7_­AMMS.pdf92. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­25_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXV.docx93. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­26_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXVI.docx94. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­27_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXVII.docx95. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­28_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXVIII.docx96. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­29_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXIX.docx97. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­30_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXX.docx98. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­31_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXI.docx99. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­32_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXII.docx100. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­33_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXIII.docx101. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­34_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXIV.docx102. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­35_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXV.docx103. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­36_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXVI.docx104. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­37_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXVII.docx105. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­38_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXVIII.docx106. SzW_­7_­2020_­Zawiadomienie_­o_­wniesieniu_­odwolania_­-_­Comarch.docx107. SzW_­7_­2020_­Odwolanie_­-_­Comarch.pdf108. SzW_­7_­2020_­Zawiadomienie_­o_­wniesieniu_­odwolania_­-_­Nexus.docx109. SzW_­7_­2020_­Odwolanie_­-_­Nexus.pdf