Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/8/2020 – Dostarczenie systemów autoryzacji (karty chipowe, czytniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty)

4 stycznia 2021

Dodano Informację o zaprzestaniu dalszego procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 5 lutego 2021 r., do godz. 14:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)