Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bierzemy przykład z najlepszych. Wizyta w Sosnowcu

6 kwietnia 2017

Zarząd spółki Szpitale Wielkopolski, przedstawiciele Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, a także projektanci Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, w dniu 05.04.2017 r., odwiedzili Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. To jedna z wiodących, najlepszych placówek medycznych w Polsce. Szpital posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, także ten najważniejszy- Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia. Fakt posiadania przez szpital certyfikatu akredytacyjnego jest poświadczeniem stosowanych w placówce wysokich standardów, wpływających przede wszystkim na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Projektując Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, spółka Szpitale Wielkopolski, wraz ze sztabem specjalistów, chce wybrać dla placówki najlepsze rozwiązania, skorzystać z najnowocześniejszych systemów. Takie można było zobaczyć w sosnowieckim szpitalu. To, na przykład, rozwiązania zastosowane w aptece. Został tam wdrożony system automatycznej dystrybucji leków Unit Dose, połączony z pocztą pneumatyczną działającą na terenie całego szpitala. Takie rozwiązania mają być zastosowane w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka.