Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nowe regulacje w zakresie praw pacjenta i jakości w ochronie zdrowia

31 marca 2017

W środę, 29.03.2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja na temat nowych regulacji w zakresie praw pacjenta i jakości w ochronie zdrowia. Celem konferencji było omówienie i dyskusja na temat zmian w służbie zdrowia. Konferencję zorganizowali: Energo Inwest Broker S.A i Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

O aktualnej sytuacji na rynku ubezpieczeń podmiotów leczniczych mówił mec. Łukasz Zoń, dyrektor Departamentu EIB S.A. Wykład o nowych regulacjach prawnych w zakresie praw pacjenta i ich skutkach dla szpitali poprowadził dr Krzysztof Kordel, Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. O obowiązku wdrożenia systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych i rozwiązaniach proponowanych przez EIB, mówiła dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Medycznych EIB S.A.