Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GRUPOWY ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

9 kwietnia 2013

Zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla Grupy zakupowej podmiotów leczniczych, w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, znajdują się w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.