Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakup energii elektrycznej dla 2. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

18 kwietnia 2013

Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w planowanej ilości 14 882,127 MWh dla 12 podmiotów – Zamawiających i 31 punktów poboru energii.

Oferty należy składać do dnia: 27.05.2013r, do godz. 09.00 na adres Pełnomocnika Zamawiających: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 51, 61 – 734 Poznań, pok. nr 17.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.05.2013r, o godz. 10.00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających pod adresem: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 51, 61 – 734 Poznań.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, znajdują się w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.