Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE

14 lipca 2014

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2015 i 2016 r., dla grupy podmiotów leczniczych.

Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.