Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, Powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, którego realizację Województwo Wielkopolskie powierzyło Spółce „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.

16 stycznia 2020

ZO/01/01/2020

Termin składania ofert:

do dnia 30-01-2020

Numer ogłoszenia:

ZO/01/01/2020

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia 30 stycznia 2020 r. do godz. 9.00 na adres bip@szpitalewielkopolski.pl z dopiskiem w tytule „Audyt EDM” lub złożyć osobiście, dostarczyć przesyłką (decyduje data wpływu) w biurze spółki:

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Lutycka 34/budynek A
60-415 Poznań

do dnia 30 stycznie 2020 r. do godz. 9.00 z dopiskiem na kopercie „Audyt EDM”