Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nasadzenie zieleni na terenie poznańskich Osiedli Strzeszyn i Winiary.

7 stycznia 2019

W ramach prac przygotowawczych pod budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka na działce przy ulicy Wrzoska konieczne okazało się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.
Spółka Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. dokonała w zamian nasadzeń kompensacyjnych. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię działki, na której powstaje WCZD, nie było możliwe wykonanie wszystkich nasadzeń na terenie inwestycji, z której zostały usunięte drzewa i krzewy, wobec czego w pierwszym etapie posadzono 261 drzew na terenie Osiedli Strzeszyn oraz Winiary. W kolejnym II etapie, w ramach docelowego zagospodarowania działki inwestycyjnej, nastąpią nasadzenia zastępcze wokół budynku nowopowstającego szpitala.

Przewidziane przez Spółkę Szpitale Wielkopolski nasadzenia we właściwy sposób zrekompensują ubytek w zieleni powstały w wyniku usunięcia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją zwiększając jednocześnie atrakcyjność przestrzeni publicznej wskazanych poznańskich osiedli.