Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wycinka drzew i krzewów

19 stycznia 2018

Przygotowujemy działkę pod budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Na działce przy ulicy Wrzoska trwa wycinka drzew i krzewów. Zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz w trosce o ptactwo normalnie traktujące każdy zielony teren za swój dom, wycinka prowadzona jest poza okresem lęgowym i w okresie zimowej migracji ptaków.

Drzewa, które nie kolidują z planowaną zabudową, są pozostawiane pod kątem przyszłego zagospodarowania terenu. Zadaniem wykonawcy robót budowlanych będzie ich ochrona podczas przyszłych prac budowlanych, tak, by po ich zakończeniu, drzewa płynnie wkomponowały się w misternie zaplanowaną architekturę krajobrazu. W zamian za wycięte drzewa będą prowadzone nasadzenia kompensacyjne, tak na terenie działki inwestycyjnej jak i terenach ościennych, pozyskanych dzięki współpracy z Urzędem Miasta Poznania.