Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/7/2020 – Dostawa, instalacja i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, oraz dostawa Systemu Autoryzacji – ETAP II

24 grudnia 2020

W dniu 07.06.2021 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 14.05.2021 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 11.05.2021 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 09.04.2021 r, dodano Informację z otwarcia ofert.

W dniu 01.04.2021 r. dodano Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 9 kwietnia 2021 r., do godz. 15:00.

W dniu 31.03.2021 r. dodano Pytania i odpowiedzi.

W dniu 30.03.2021 r. dodano Pytania i odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 26.03.2021 r. dodano Pytania i odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 24.03.2021 r. dodano Pytania i odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 22.03.2021 r. dodano Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 6 kwietnia 2021 r., do godz. 15:00.

W dniu 17.03.2021 r. dodano Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 24 marca 2021 r., do godz. 15:00.

W dniu 5.03.2021 r. dodano Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 19 marca 2021 r., do godz. 15:00.

W dniu 21.02.2021 r. dodano Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 16 marca 2021 r., do godz. 15:00.

W dniu 10.02.2021 r. dodano Pytania i odpowiedzi

W dniu 02.02.2021 r. dodano Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 01.02.2021 r. dodano Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 23 luty 2021 r., do godz. 15:00.

W dniu 22.01.2021 r. dodano Pytania i odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 9 luty 2021 r., do godz. 15:00.

W dniu 6.01.2021 r. dodano informacje o wniesieniu odwołania.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r., do godz. 15:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­7_­2020_­Ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­7_­2020_­SIWZ.docx3. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­I.docx4. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­II.docx5. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­III.docx6. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­IV.docx7. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­V.docx8. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VI.docx9. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VII.docx10. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VIII.docx11. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­9_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­IX.docx12. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­X.docx13. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XI.docx14. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­12_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XII.docx15. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XIII.docx16. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XIV.docx17. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XV.docx18. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XVI.docx19. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XVII.docx20. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­18_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XVIII.docx21. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XIX.docx22. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­20_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XX.docx23. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­21_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXI.docx24. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­22_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXII.docx25. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­23_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIII.docx26. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIV.docx27. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­25_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXV.docx28. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­26_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXVI.docx29. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­27_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXVII.docx30. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­28_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXVIII.docx31. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­29_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIX.docx32. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­30_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXX.docx33. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­31_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXI.docx34. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­32_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXII.docx35. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­33_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXIII.docx36. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­34_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXIV.docx37. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­35_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXV.docx38. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­36_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXVI.docx39. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­37_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXVII.docx40. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­38_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXVIII.docx41. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­39_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XXXIX-.docx42. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­40_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XL.docx43. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­41_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLI.docx44. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­42_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLII.docx45. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­43_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLIII.docx46. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­44_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLIV.docx47. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­45_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLV.docx48. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­46_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLVI.docx49. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­47_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLVII.docx50. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­48_­do_­SIWZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Lokalnego_­Oprogramowania_­Komunikacyjnego.docx51. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­49_­do_­SIWZ_­-_­Opis_­funkcjonalny_­platformy_­regionalnej.docx52. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­50_­do_­SIWZ_­-_­Dokumentacja_­integracyjna.zip53. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­51_­do_­SIWZ_­-_­Opis_­systemu_­autoryzacji.docx54. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­52_­do_­SIWZ_­-_­Formularz_­Ofertowy.docx55. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­53a_­do_­SIWZ_­-_­JEDZ.docx56. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­53b_­do_­SIWZ_­-_­Instrukcja_­wypelniania_­JEDZ.pdf57. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­53c_­do_­SIWZ_­-_­Oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx58. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­54a_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-XII_­i_­XIV-XVI_­i_­XVIII-XXXVIII.docx59. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­54b_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XIII_­oraz_­XVII.docx60. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­54c_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XXXIX-XLVI.docx61. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­54d_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XLVII.docx62. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­55_­do_­SIWZ_­-_­Wykaz_­dostaw.docx63. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­56_­do_­SIWZ_­-_­Identyfikator_­postepowania.docx64. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­I.docx65. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­II.docx66. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­III.docx67. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­IV.docx68. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­_­czesci_­V.docx69. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VI.docx70. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VII.docx71. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VIII.docx72. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­9_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­IX.docx73. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­X.docx74. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XI.docx75. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­12_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XII.docx76. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIII.docx77. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIV.docx78. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XV.docx79. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVI.docx80. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVII.docx81. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­17a_­do_­OPZ_­-_­Opis_­migracji_­danych_­dla_­czesci_­XVII_­.docx82. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­18_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVIII.docx83. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIX.docx84. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­20_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­_­dla_­czesci_­XX.docx85. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­21_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXI.docx86. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­22_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXII.docx87. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­23_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXIII.docx88. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXIV_­Rozbudowa_­Systemu.docx89. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24a_­do_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIV_­SP_­Srem_­Posiadane_­Oprogramowanie.docx90. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24b_­do_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIV_­SP_­Srem_­Opis_­Wymagan_­Sprzetowych.docx91. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24c_­do_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIV_­SP_­Srem_­Komunikaty_­HL7_­AMMS.pdf92. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­25_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXV.docx93. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­26_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXVI.docx94. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­27_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXVII.docx95. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­28_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXVIII.docx96. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­29_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXIX.docx97. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­30_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXX.docx98. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­31_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXI.docx99. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­32_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXII.docx100. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­33_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXIII.docx101. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­34_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXIV.docx102. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­35_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXV.docx103. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­36_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXVI.docx104. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­37_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXVII.docx105. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­38_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXVIII.docx106. SzW_­7_­2020_­Zawiadomienie_­o_­wniesieniu_­odwolania_­-_­Comarch.docx107. SzW_­7_­2020_­Odwolanie_­-_­Comarch.pdf108. SzW_­7_­2020_­Zawiadomienie_­o_­wniesieniu_­odwolania_­-_­Nexus.docx109. SzW_­7_­2020_­Odwolanie_­-_­Nexus.pdf110. SzW_­7_­2020_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­22012021.pdf111. SzW_­7_­2020_­Pytania_­odpowiedzi_­modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­22012021.doc112. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­SIWZ_­22012021.docx113. SzW_­7_­2020_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­01022021.pdf114. SzW_­7_­2020_­Modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­01022021.doc115. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­SIWZ_­01022021.docx116. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54a_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-XII_­i_­XIV-XVI_­i_­XVIII-XXXVIII_­01022021.docx117. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54b_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XIII_­oraz_­XVII_­01022021.docx118. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54c_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XXXIX-XLVI_­01022021.docx119. SzW_­7_­2020_­Modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­02022021.docx120. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIII_­02022021.docx121. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVII_­02022021.docx122. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­17b_­do_­OPZ_­-_­Podrecznik_­Administratora_­integracja_­Simple.docx123. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­17c_­do_­OPZ_­-_­-Specyfikacja_­HL7.pdf124. SzW_­7_­2020_­Pytania_­odpowiedzi_­10022021.docx125. SzW_­7_­2020_­Postanowienie_­KIO.pdf126. SzW_­7_­2020_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­21022021.pdf127. SzW_­7_­2020_­Modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­21022021.doc128. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­SIWZ_­21022021.docx129. SzW_­7_­2020_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­05032021.pdf130. SzW_­7_­2020_­Modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­05032021.docx131. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­SIWZ_­05032021.docx132. SzW_­7_­2020_­Zmiany_­w_­SIWZ_­w_­zakresie_­zalacznikow_­do_­SIWZ_­numer_­54a_­54b_­54c_­05032021.docx133. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54a_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-XII_­i_­XIV-XVI_­i_­XVIII-XXXVIII_­i_­XLIII_­05032021.docx134. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54b_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XIII_­oraz_­XVII_­05032021.docx135. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54c_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XXXIX-XLII_­i_­XLIV-XLVI_­05032021.docx136. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­III_­05032021.docx137. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­IV_­05032021.docx138. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VIII_­05032021.docx139. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIII_­05032021.docx140. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIV_­05032021.docx141. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XV_­05032021.docx142. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVI_­05032021.docx143. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVII_­05032021.docx144. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­18_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVIII_­05032021.docx145. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIX_­05032021.docx146. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­27_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXVII_­05032021.docx147. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­28_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXVIII_­05032021.docx148. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­29_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXIX_­05032021.docx149. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­30_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXX_­05032021.docx150. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­32_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXII_­05032021.docx151. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­33_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXIII_­05032021.docx152. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­35_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXV_­05032021.docx153. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­38_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXVIII_­05032021.docx154. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­43_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XLIII_­05032021.docx155. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­49_­do_­SIWZ_­-_­Opis_­funkcjonalny_­platformy_­regionalnej_­05032021.docx156. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­51_­do_­SIWZ_­-_­Opis_­systemu_­autoryzacji_­05032021.docx157. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­17d_­do_­OPZ_­-_­Wybor_­Probki_­30_­pozycji_­ZOLiRM.xlsx158. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­43_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XLIII.docx159. SzW_­7_­2020_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­17032021.pdf160. SzW_­7_­2020_­Modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­17032021.doc161. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­SIWZ_­17032021.docx162. SzW_­7_­2020_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­22032021.pdf163. SzW_­7_­2020_­Modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­22032021.doc164. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­SIWZ_­22032021.docx165. SzW_­7_­2020_­Pytania_­odpowiedzi_­modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­24032021.docx166. SzW_­7_­2020_­Zmiany_­w_­SIWZ_­w_­zakresie_­zalacznikow_­do_­SIWZ_­numer_­54a_­54b_­54c_­24032021.docx167. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54a_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-XII_­i_­XIV-XVI_­i_­XVIII-XXXVIII_­i_­XLIII_­24032021.docx168. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54b_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XIII_­oraz_­XVII_­24032021.docx169. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54c_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XXXIX-XLII_­i_­XLIV-XLVI_­24032021.docx170. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­I_­24032021.docx171. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­II_­24032021.docx172. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­_­czesci_­V_­24032021.docx173. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VI_­24032021.docx174. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VII_­24032021.docx175. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­X_­24032021.docx176. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XI_­24032021.docx177. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIII_­24032021.docx178. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XIV_­24032021.docx179. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­18_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XVIII_­24032021.docx180. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­20_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­_­dla_­czesci_­XX_­24032021.docx181. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­21_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXI_­24032021.docx182. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­22_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXII_­24032021.docx183. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­24_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXIV_­Rozbudowa_­Systemu_­24032021.docx184. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­24b_­do_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIV_­SP_­Srem_­Opis_­Wymagan_­Sprzetowych_­24032021.docx185. SzW_­7_­2020_­Zalacznik_­nr_­24d_­do_­OPZ_­dla_­czesci_­XXIV_­SP_­Srem_­Wdrozenie_­Systemu.docx186. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­25_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXV_­24032021.docx187. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­26_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXVI_­24032021.docx188. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­30_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXX_­24032021.docx189. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­31_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXI_­24032021.docx190. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­34_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXIV_­24032021.docx191. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­37_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXXVII_­24032021.docx192. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­49_­do_­SIWZ_­-_­Opis_­funkcjonalny_­platformy_­regionalnej_­24032021_­24032021.docx193. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­50_­do_­SIWZ_­-_­Dokumentacja_­integracyjna_­24032021.zip194. SzW_­7_­2020_­Pytania_­odpowiedzi_­modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­26032021.docx195. SzW_­7_­2020_­Zmiany_­w_­SIWZ_­w_­zakresie_­zalacznikow_­do_­SIWZ_­numer_­54a_­54b_­54c_­26032021.docx196. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54a_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-XII_­i_­XIV-XVI_­i_­XVIII-XXXVIII_­i_­XLIII_­26032021.docx197. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54b_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XIII_­oraz_­XVII_­26032021.docx198. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­54c_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­XXXIX-XLII_­i_­XLIV-XLVI_­26032021.docx199. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­17d_­do_­OPZ_­-_­Wybor_­Probki_­30_­pozycji_­ZOLiRM_­26032021.xlsx200. SzW_­7_­2020_­Pytania_­odpowiedzi_­modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­30032021.docx201. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­23_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­XXIII_­30032021.docx202. SzW_­7_­2020_­Pytania_­odpowiedzi_­31032021.docx203. SzW_­7_­2020_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­01042021.pdf204. SzW_­7_­2020_­Modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­01042021.doc205. SzW_­7_­2020_­Zmodyfikowany_­SIWZ_­01042021.docx206. SzW_­7_­2020_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­09042021.doc207. SzW_­7_­2020_­Informacja_­o_­wynikach_­postepowania_­11052021.docx208. SzW_­7_­2020_­Informacja_­o_­wynikach_­postepowania_­14052021.docx209. SzW_­7_­2020_­Informacja_­o_­wynikach_­postepowania_­07062021.docx