Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/9/2020 – Dostawa przełączników sieciowych, urządzeń dostępowych, drukarek, skanerów i systemów zasilania gwarantowanego

5 stycznia 2021

W dniu 29.01.2021 r, dodano Informację o zaprzestaniu dalszego procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 lutego 2021 r., do godz. 15:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­9_­2020_­Ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­9_­2020_­SIWZ.docx3. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­czesc_­I.docx4. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­czesc_­II.docx5. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­SIWZ_­-_­Formularz_­Ofertowy.docx6. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­4a_­do_­SIWZ_­-_­JEDZ.docx7. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­4b_­do_­SIWZ_­-_­Instrukcja_­wypelniania_­JEDZ.pdf8. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­4c_­do_­SIWZ_­-_­Oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx9. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­5a_­do_­SIWZ_­-_­Umowa_­czesci_­I.docx10. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­5b_­do_­SIWZ_­-_­Umowa_­czesci_­II.docx11. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SIWZ_­-_­Wykaz_­dostaw.docx12. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SIWZ_­-_­Identyfikator_­postepowania.docx13. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­Umowy_­czesci_­I_­-_­Zestawienie_­wszystkich_­Zamawiajacych_­Indywidualnych_­i_­Przedmiotow_­Dostaw_­Indywidualnych.xlsx14. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­Umowy_­czesci_­II_­-_­Zestawienie_­wszystkich_­Zamawiajacych_­Indywidualnych_­i_­Przedmiotow_­Dostaw_­Indywidualnych.xlsx15. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A1_­do_­OPZ_­-_­Tablet_­wzmocniony.docx16. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A2_­do_­OPZ_­-_­Komputer_­stacjonarny.docx17. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A3_­do_­OPZ_­-_­Czytnik_­kodow_­przewodowy.docx18. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A4_­do_­OPZ_­-_­Czytnik_­kodow_­bezprzewodowy.docx19. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A5_­do_­OPZ_­-_­Drukarka_­etykiet.docx20. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A6_­do_­OPZ_­-_­Drukarka_­opasek.docx21. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A7_­do_­OPZ_­-_­Skaner_­specjalistyczny.docx22. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A8_­do_­OPZ_­-_­UPS_­6kVA.docx23. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A9_­do_­OPZ_­-_­UPS_­3kVA.docx24. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A10_­do_­OPZ_­-_­UPS_­2kVA.docx25. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A11_­do_­OPZ_­-_­UPS_­1kVA.docx26. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A12_­do_­OPZ_­-_­UPS_­1500VA.docx27. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A13_­do_­OPZ_­-_­UPS_­500VA.docx28. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A14_­do_­OPZ_­-_­System_­operacyjny.docx29. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­A15_­do_­OPZ_­-_­Wykaz_­ilosci_­sprzetu_­czesc_­I.xlsx30. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­B1_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­24p.docx31. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­B2_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­24p_­POE.docx32. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­B3_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­48p.docx33. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­B4_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­48p_­POE.docx34. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­B5_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­rdzeniowy.docx35. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­B6_­do_­OPZ_­-_­Wykaz_­ukompletowania_­przelacznikow_­sieciowych.docx36. SzW_­9_­2020_­Zalacznik_­nr_­B7_­do_­OPZ_­-_­Wykaz_­ilosci_­sprzetu_­czesc_­II.xlsx37. SzW_­9_­2020_­Informacja.docx