Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Aktualności

VI Ogólnopolska Konferencja pn. „Budownictwo szpitalne – Oddziały pediatryczne, jako wyzwanie dla inwestorów”

4 lutego 2019
Konferencja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa poświęcona była zagadnieniom związanym z budownictwem obiektów pediatrycznych, a nowopowstające Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu stanowiło jeden z głównych punktów odniesienia poruszanej problematyki....

więcej

Wizytacja budowy Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim

12 grudnia 2018
Zespół Inwestora Zastępczego dla budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z przedstawicielami Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wizytowali 7 grudnia br. budowę nowej siedziby Szpitala...

więcej

Komunikat spółki Szpitale Wielkopolski w związku z materiałem emitowanym w programie „Teleskop” na antenie TVP3 Poznań

19 października 2018
Komunikat w związku z materiałem autorstwa reportera Anny Molskiej wyemitowanym w wydaniu programu informacyjnego ,,Teleskop’’ w telewizji TVP3 Poznań w dniu 17 października 2018r. pt.: „10 milionów dla byłego pracownika...

więcej

Ryzyka cybernetyczne – realne zagrożenie

13 lipca 2017
Według ekspertów, ryzyka cybernetyczne, będą w najbliższych latach jednym z największych zgrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Także dla funkcjonowania placówek medycznych- szpitali. Czego powinni obawiać się dyrektorzy szpitali, z czego zdawać...

więcej

Bierzemy przykład z najlepszych. Wizyta w Sosnowcu

6 kwietnia 2017
Zarząd spółki Szpitale Wielkopolski, przedstawiciele Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, a także projektanci Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, w dniu 05.04.2017 r., odwiedzili Wojewódzki Szpital Specjalistyczny...

więcej

Nowe regulacje w zakresie praw pacjenta i jakości w ochronie zdrowia

31 marca 2017
W środę, 29.03.2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja na temat nowych regulacji w zakresie praw pacjenta i jakości w ochronie zdrowia. Celem konferencji było...

więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1 lipca 2015
Zestawienie przetargów publikowane jest na stronie propublico.pl

Zakup energii elektrycznej dla 3. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.

11 grudnia 2014
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH...

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

14 lipca 2014
Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2015 i 2016 r., dla grupy podmiotów leczniczych. Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce ZAMÓWIENIA...

więcej

Zaproszenie do testów rynkowych dla inwestorów finansowych

7 lipca 2014
W związku z prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wsparciem projektu pilotażowego w sektorze ochrony zdrowia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu" informujemy,...

więcej