Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Celem Projektu „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jest poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, poprzez utworzenie jednego, nowego obiektu świadczącego kompleksowe usługi leczenia dzieci i młodzieży, w tym również w stanach zagrożenia życia, w pełni przystosowanego do nowych programów medycznych i technik leczenia, spełniającego najwyższe wymagania, normy i przepisy.

Inwestycja ma charakter priorytetowy dla regionu i Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, mając m. in. za zadanie zabezpieczenie dostępności świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w regionie.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

W wyniku prac przeprowadzonych przez Generalnego Wykonawcę, w sąsiedztwie obecnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Juraszów powstanie nowoczesny szpital pediatryczny, z pierwszym w Wielkopolsce Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym dedykowanym najmłodszym mieszkańcom regionu. Opieka medyczna zostanie zapewniona w ramach 9 oddziałów, w salach jednoosobowych przeznaczonych dla 354 dzieci i ich opiekunów. Do dyspozycji oddany zostanie także zespół poradni specjalistycznych.

Koncepcja nowego obiektu zakłada, że będzie w nim prowadzona działalność, uwzględniająca zmiany zachodzące w procesach diagnostyczno-terapeutycznych, przejęta w części z istniejącego obecnie SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, który hospitalizuje rocznie ok. 19 000 pacjentów do lat 18. Dodatkowo Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka przejmie działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu, znajdującego się obecnie w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakresie rehabilitacji dzieci.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Poznaniu przy ul. A. Wrzoska na działce nr 2/29 (ark. 27, obr. Golęcin). Obszar przeznaczony pod inwestycję sąsiaduje od północy z obiektami Szpitala Wojewódzkiego oraz od południa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Powierzchnia netto przyszłego Centrum wynosi 35 921,88 m2, powierzchnia zabudowy natomiast to 5 978 m2. Szpital zaprojektowano na siedmiu kondygnacjach.

Bryłę szpitala zaprojektowano w tzw. „układzie grzebieniowym”, a jej ostateczny kształt wynika bezpośrednio z funkcji szpitala i przyjętych założeń. Zarówno przestrzennie jak i funkcjonalnie budynek podzielony jest na dwie części. Oba bloki połączone są w części centralnej za pomocą wspólnej przestrzeni komunikacyjnej z główną klatką schodową i zespołem 4 wind.

Część łóżkowa zaprojektowana jest na planie litery H, z wąskim traktem umożliwiającym doświetlenie pokoi łóżkowych po obu stronach ciągów komunikacyjnych.

Przedmiot Projektu stanowi także technologia i wyposażenie medyczne oraz niemedyczne budynku szpitala oraz jego otoczenie i infrastruktura techniczna niezbędna dla jego funkcjonowania.
W ramach Projektu zostaną też rozwiązane kwestie zasilania w media, gazy medyczne, przebudowa istniejącej infrastruktury, układ komunikacyjny, zagospodarowania zieleni.

Projekt zakłada kompleksowe rozwiązania zapewniające właściwe funkcjonowanie placówki, a więc powstanie w szczególności wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny, w ramach którego kompleksową modernizacją objęta zostanie ul A. Wrzoska stanowiąca dojazd do Szpitala, zapewnionych zostanie 425 miejsc postojowych w ramach trzech parkingów, a także miejsca rekreacji dla pacjentów.

Najmłodsi pacjenci naszego regionu będą mogli skorzystać z nowoczesnej, dedykowanej specjalnie dla ich potrzeb infrastruktury w 2022 roku.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 457 587 471,27 zł, z czego kwota dofinansowania to 338 443 345,35 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 237 055 731,67 zł i wsparcie ze środków krajowych w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego w wysokości 101 387 613,68 zł. Pozostałe nakłady finansowe Projektu w wysokości 119 144 125,92 zł będą pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Rozpoczynamy dostawy sprzętu medycznego i mebli

2 grudnia 2021
Przed nami bardzo intensywny czas. Wraz z początkiem grudnia rozpoczęliśmy dostawy sprzętu medycznego do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Dzisiaj do […]

Szatnie w WCZD – trwa montowanie szafek

15 listopada 2021
W minionym tygodniu 5 tirów przywiozło do WCZD pierwsze dostawy mebli stalowych. To około 700 sztuk. W najbliższych dniach kontynuujemy […]

WCZD w jesiennym słońcu

12 listopada 2021
Zachęcamy do obejrzenia pięknych zdjęć wykonanych w pierwszych dniach listopada 2021 roku. Budowa WCZD to priorytetowa i jedna z najbardziej […]

Kolejne dostawy sprzętu i mebli medycznych

2 listopada 2021
W WCZD kolejne pomieszczenia wypełniają się sprzętem i meblami medycznymi. W minionych dniach dojechały m. in. mobilne aparaty EKG. To […]

Coraz więcej sprzętu w WCZD

22 października 2021
Szanowni Państwo, Dostawy trwają ! Do kolejnych pomieszczeń WCZD trafiają sprzęty i urządzenia, które będą służyć personelowi w diagnostyce i […]

Pierwsze dostawy sprzętu do WCZD

14 października 2021
Pod Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka coraz częściej będą, w najbliższym czasie, podjeżdżać ciężarówki i dostawcze auta. Rozpoczęły się dostawy sprzętu […]

W Monitorze Wielkopolskim o budowie nowego szpitala pediatrycznego

30 września 2021
Zachęcamy do przeczytania. https://monitorwielkopolski.pl/pl/szpital-dla-malych-pacjentow-ich-rodzicow-i-lekarzy

WCZD – zaglądamy do środka. Video!

27 września 2021
Szanowni Państwo, zapraszamy do oglądania. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka jest już prawie gotowe ! Na placu budowy trwają ostatnie już […]

O WCZD w mediach

28 lipca 2021
Ostatnio dużo się mówi o budowie WCZD. Nic dziwnego – ta ogromna inwestycja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wielkimi krokami, zmierza […]

Pracownicy szpitala dziecięcego poznają WCZD

24 czerwca 2021
Otwarcie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka coraz bliżej ! 🙂 Szpital jest już właściwie gotowy. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, meblowanie, czy […]