Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Celem Projektu „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jest poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, poprzez utworzenie jednego, nowego obiektu świadczącego kompleksowe usługi leczenia dzieci i młodzieży, w tym również w stanach zagrożenia życia, w pełni przystosowanego do nowych programów medycznych i technik leczenia, spełniającego najwyższe wymagania, normy i przepisy.

Inwestycja ma charakter priorytetowy dla regionu i Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, mając m. in. za zadanie zabezpieczenie dostępności świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w regionie.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.


„Przetargi, odwołania…kiedy powstanie Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka?”

31 lipca 2018
W dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego szczegóły dotyczące budowy WCZD.

Jesteśmy coraz bliżej budowy WCZD – mamy oferty potencjalnych wykonawców.

12 lipca 2018
Jakie będa koszty budowy? Czy zakończymy w planowanym terminie? O szczegółach w rozmowie z Panią prezes zarządu Izabelą Grzybowską.

Finansowanie dopięte! Czekamy na oferty wykonawców.

4 kwietnia 2018
Województwo Wielkopolskie podpisało dzisiaj z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na współfinansowanie budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Sygnatariuszami umowy byli Marszałek Marek Woźniak i Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu...

więcej

Wycinka drzew i krzewów

19 stycznia 2018
Przygotowujemy działkę pod budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Na działce przy ulicy Wrzoska trwa wycinka drzew i krzewów. Zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz w trosce o ptactwo normalnie traktujące...

więcej

PROJEKT GOTOWY! Jesteśmy coraz bliżej budowy WCZD

16 stycznia 2018
Zakończyły  się blisko półtoraroczne prace związane z zaprojektowaniem nowego szpitala pediatrycznegowraz z zagospodarowaniem blisko 3 hektarowego terenu, na którym ulokowana zostanie infrastruktura komunikacyjna, techniczna, pomocnicza dla funkcjonowania nowego obiektu. Opiekę...

więcej

Instalacje sanitarne i elektryczne

4 grudnia 2017
Podczas ostatniego spotkania z projektantami Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka omówiono między innymi zagadnienia dotyczące poszczególnych instalacji ( wodociągi, ciepłociągi, przyłącza energetyczne). Doprecyzowano także różne kwestie, o których inwestor rozmawiał z...

więcej

Dalsze ustalenia związane z branżą sanitarną

8 listopada 2017
Podczas kolejnej narady dotyczącej budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka omówiono, między innymi, model eneregetyczny budynku. Przeanalizowano kaskady ciśnień, ich schemat, zasadę działania na przykładzie wybranych obszarów obiektu. Omówiono wentylację pomieszczeń,...

więcej

Zagospodarowanie terenu wokół WCZD

8 listopada 2017
Intensywne prace nad ukończeniem projektu wykonawczego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka trwają! Nieprzerwanie, wspólnie nad wszystkimi zagadnieniami pracują konsultanci zatrudnieni przez inwestora wraz z projektantami. Oczywiście wszystko pod czujnym okiem zarządu...

więcej

Instalacja sanitarna w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka

6 października 2017
Trwają intensywne prace nad ukończeniem projektu wykonawczego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Kolejne ze spotkań z projektantami odbyło się w piątek, 06.10.2017r. Z ramienia inwestora wzięli w nim udział konsultanci, inżynierowie...

więcej

Spotkanie dotyczące zagadnień elektrycznych

15 września 2017
Odbyło się kolejne spotkanie związane z projektowaniem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Tym razem szczegółowo omówiono zagadnienia związane z projektami elektrycznymi. Przedstawiciele spółki Szpitale Wielkopolski, projektanci szpitala i przedstawiciele Specjalistycznego Zespołu...

więcej