Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Celem Projektu „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jest poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, poprzez utworzenie jednego, nowego obiektu świadczącego kompleksowe usługi leczenia dzieci i młodzieży, w tym również w stanach zagrożenia życia, w pełni przystosowanego do nowych programów medycznych i technik leczenia, spełniającego najwyższe wymagania, normy i przepisy.

Inwestycja ma charakter priorytetowy dla regionu i Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, mając m. in. za zadanie zabezpieczenie dostępności świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w regionie.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.


Intenstywne prace projektowe

15 lutego 2017
11.10.2016 r. odbyło się kolejne ze spotkań dotyczące prac nad projektem budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Jak będzie wyglądało Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka?

15 lutego 2017
Prace projektowe trwają. To czas, kiedy swoje uwagi mogą zgłaszać ordynatorzy oddziałów. Architekci z Gdańska regularnie przyjeżdżają do Poznania i konsultują projekt na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Prace w toku

15 lutego 2017
Kolejny miesiąc i kolejne prace nad projektem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu

Ostatnia narada w 2016 roku

15 lutego 2017
Po raz ostatni w 2016 roku odbyła się narada, podczas której omawiano szczegóły dotyczące projektu na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka – umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej- podpisana!

10 stycznia 2017
W dniu 29.08.2016 r. w siedzibie Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz...

więcej

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka – pozytywna ocena projektu

7 października 2016
Na posiedzeniu Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia w dniu 5 października 2016 roku został przyjęty w ramach planu działań projekt budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z jego wyposażeniem. Szczegóły...

więcej

PODSUMOWANIE KONFERENCJI PRASOWEJ

15 listopada 2013
WYBÓR PROJEKTU BUDOWY NOWEGO SZPITALA MATKI I DZIECKA W POZNANIU JAKO PROJEKTU PILOTAŻOWEGO W NABORZE POJEKTÓW PPP W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA PROWADZONYM PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIOLNALNEGO.

BRIEFING PRASOWY – 14.11.2013 GODZ. 12.00

13 listopada 2013
Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. Zapraszają na briefing prasowy z okazji WYBORU PROJEKTU pn. „ BUDOWA NOWEGO SZPITALAMATKI I DZIECKA W POZNANIU” jako PROJEKTU PILOTAŻOWEGO...

więcej

Inwestycja „Budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu” projektem pilotażowym PPP w ochronie zdrowia

8 listopada 2013
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyłoniło projekty pilotażowe z sektorów ochrony zdrowia i dróg samorządowych.