Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

24 grudnia 2020

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/7/2020 – Dostawa, instalacja i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, oraz dostawa Systemu Autoryzacji – ETAP II

13 listopada 2020

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/6/2020: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny – rehabilitacyjny.

7 października 2020

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/5/2020 „Zakup energii elektrycznej dla 6. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.”

30 września 2020

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/4/2020 „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble”

18 września 2020

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/3/2020 „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny- meble medyczne”.

7 września 2020

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/2/2020 – Dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego oraz dostawa Systemu Autoryzacji – ETAP I

4 maja 2020

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2020 „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny”

19 lutego 2020

Zapytanie ofertowe – szacowanie wartości zamówienia – integracja LOK z HIS

16 stycznia 2020

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, Powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, którego realizację Województwo Wielkopolskie powierzyło Spółce „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.