Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Aktualności

Bierzemy przykład z najlepszych. Wizyta w Sosnowcu

6 kwietnia 2017
Zarząd spółki Szpitale Wielkopolski, przedstawiciele Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, a także projektanci Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, w dniu 05.04.2017 r., odwiedzili Wojewódzki Szpital Specjalistyczny...

więcej

Nowe regulacje w zakresie praw pacjenta i jakości w ochronie zdrowia

31 marca 2017
W środę, 29.03.2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja na temat nowych regulacji w zakresie praw pacjenta i jakości w ochronie zdrowia. Celem konferencji było...

więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1 lipca 2015
Zestawienie przetargów publikowane jest na stronie propublico.pl

Zakup energii elektrycznej dla 3. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.

11 grudnia 2014
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH...

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

14 lipca 2014
Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2015 i 2016 r., dla grupy podmiotów leczniczych. Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce ZAMÓWIENIA...

więcej

Zaproszenie do testów rynkowych dla inwestorów finansowych

7 lipca 2014
W związku z prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wsparciem projektu pilotażowego w sektorze ochrony zdrowia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu" informujemy,...

więcej

Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup, przez okres 24 miesięcy, oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej.

12 maja 2014
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIANIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIEART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHSukcesywny zakup, przez okres...

więcej

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

13 lutego 2014
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIANIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIEART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZakup paliw płynnych do...

więcej

Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

12 lutego 2014
Oferty należy składać do dnia: 16.07.2013 r., do godz. 09.00. na adres Pełnomocnika Zamawiającego: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 51, 61 – 734 Poznań, pok. nr 17. Otwarcie...

więcej

VI posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP

2 grudnia 2013
Przedstawiciele Spółki uczestniczyli 27 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w VI posiedzeniu Zespołu Sterującego Platformy PPP. Celem posiedzenia było podsumowanie działań Platformy PPP w 2013 r.,...

więcej