Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/11/2022: Rozbiórka Dawnego Hotelu Pracowniczego zlokalizowanego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu oraz Dawnego Zespołu Poradni Specjalistycznych zlokalizowanego przy ul. Spornej 16 w Poznaniu

9 listopada 2022

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/11/2022: Rozbiórka Dawnego Hotelu Pracowniczego zlokalizowanego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu oraz Dawnego Zespołu Poradni Specjalistycznych zlokalizowanego przy ul. Spornej 16 w Poznaniu

Data publikacji: 09/11/2022 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3c500c1-603e-11ed-9171-f6b7c7d59353

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/10/2022: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych oraz zaprojektowanie, druk i dostawa ulotek w związku z realizacją Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

25 października 2022

W dniu 09.08.2022 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 02.11.2022 r, dodano Informację z otwarcia ofert.

W dniu 02.11.2022 r. godz. 11:25 dodano Informacja o kwocie zabezpieczonej.

W dniu 28.10.2022 r. dodano Pytania i odpowiedzi.

Oferty należy złożyć w terminie do 2 listopada 2022 r., do godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/9/2022: Rozbiórka Dawnego Hotelu Pracowniczego zlokalizowanego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu oraz Dawnego Zespołu Poradni Specjalistycznych zlokalizowanego przy ul. Spornej 16 w Poznaniu

25 października 2022

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/9/2022: Rozbiórka Dawnego Hotelu Pracowniczego zlokalizowanego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu oraz Dawnego Zespołu Poradni Specjalistycznych zlokalizowanego przy ul. Spornej 16 w Poznaniu

Data publikacji: 20/10/2022 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef26e8b8-4f17-11ed-9171-f6b7c7d59353