Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/8/2022: Zakup energii elektrycznej dla 7. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o..

1 sierpnia 2022

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/8/2022: Zakup energii elektrycznej dla 7. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o..

Data publikacji: 01/08/2022 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-89542fc7-08d7-11ed-8000-d680d39e541a

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/7/2022: wykonanie audytu bezpieczeństwa środowiska utworzonego w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

13 lipca 2022

W dniu 09.08.2022 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 21.07.2022 r, dodano Informację z otwarcia ofert.

W dniu 21.07.2022 r. godz. 11:10 dodano Informacja o kwocie zabezpieczonej.

W dniu 19.07.2022 r. dodano Pytania i odpowiedzi.

Oferty należy złożyć w terminie do 21 lipca 2022 r., do godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych  – Rozbiórka budynków: przychodni przy ul. Spornej 16 oraz hotelu pracowniczego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu.

21 czerwca 2022

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych  - Rozbiórka budynków: przychodni przy ul. Spornej 16 oraz hotelu pracowniczego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu.

Zgłoszenie do udziału w wstępnych konsultacjach rynkowych należy złożyć w terminie do dnia: 5 lipca 2022 roku do godziny 15.00.

Załączniki:
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych

Zgłoszenie do wstępnych konsultacji rynkowych.