Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/17/2021: Dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN – ETAP III

26 listopada 2021

W dniu 25.02.2022 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 04.02.2022 r. dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty I-IX i XII

W dniu 20.01.2022 r. dodano Informację z otwarcia ofert

W dniu 20.01.2022 r. godz. 11:05 dodano Informację o kwocie zabezpieczonej

W dniu 17.01.2022 r. dodano Pytania, odpowiedzi.

W dniu 13.01.2022 r. dodano Pytania, odpowiedzi.

W dniu 07.01.2022 r. dodano modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 20 stycznia 2022 r., do godz. 11:00.

W dniu 04.01.2022 r. dodano Pytania, odpowiedzi oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 27.12.2021 r. dodano Pytania, odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 10 stycznia 2022 r., do godz. 11:00.

W dniu 20.12.2021 r. dodano Pytania, odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 29 grudnia 2021 r., do godz. 11:00.

Oferty należy złożyć w terminie do 22 grudnia 2021 r., do godz. 11:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­17_­2021_­Ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­17_­2021_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­zamowieniu_­20211126.pdf3. SzW_­17_­2021_­SWZ.docx4. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­I.docx5. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­II.docx6. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­III.docx7. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­IV.docx8. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­V.docx9. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VI.docx10. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VII.docx11. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VIII.docx12. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­9_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­IX.docx13. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­X.docx14. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XI.docx15. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­12_­do_­SWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XII.docx16. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­SWZ_­-_­Formularz_­ofertowy.docx17. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­SWZ_­-_­JEDZ.docx18. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­SWZ_­-_­Wykaz_­dostaw.docx19. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­SWZ_­-_­Zobowiazanie_­do_­oddania_­do_­dyspozycji_­niezbednych_­zasobow.docx20. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­17a_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-II.docx21. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­17b_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­III-IX.docx22. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­17c_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowa_­czesc_­X-XI.docx23. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­17d_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowa_­czesc_­XII.docx24. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­18_­do_­SWZ_­-_­Oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx25. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­SWZ_­-_­Identyfikator_­postepowania.docx26. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­III.docx27. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­IV.docx28. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­V.docx29. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VI.docx30. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VII.docx31. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­7a_­do_­OPZ_­dla_­czesci_­VII_­-_­Posiadane_­Oprogramowanie.docx32. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VIII.docx33. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­9_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­IX.docx34. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­10a_­do_­OPZ_­-_­Szafa_­rack.docx35. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­10b_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­A.docx36. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­10c_­do_­OPZ_­-_­Wytyczne_­do_­dostawy_­wraz_­z_­instalacja_­montazem_­i_­konfiguracja.docx37. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­11a_­do_­OPZ_­-_­Punkt_­PEL.docx38. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­11b_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­B.docx39. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­11c_­do_­OPZ_­-_­Wytyczne_­do_­dostawy_­wraz_­z_­instalacja_­montazem_­i_­konfiguracja.docx40. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Lokalnego_­Oprogramowania_­Komunikacyjnego.docx41. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­OPZ_­-_­Opis_­funkcjonalny_­platformy_­regionalnej.docx42. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­OPZ_­-_­Dokumentacja_­integracyjna.zip43. SzW_­17_­2021_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­OPZ_­-_­Opis_­systemu_­autoryzacji.docx44. SzW_­17_­2021_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­20211220.pdf45. SzW_­17_­2021_­Pytania_­odpowiedzi_­modyfikacja_­SWZ_­20211220.docx46. SzW_­17_­2021_­Zmiany_­w_­OPZ_­w_­zakresie_­zalacznikow_­do_­OPZ_­numer_­4_­5_­6_­8._­20211220.docx47. SzW_­17_­2021_­Zmiany_­w_­zakresie_­wzor_­umowy_­-_­zalacznik_­numer_­17a_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-II_­20211220.docx48. SzW_­17_­2021_­Zmiany_­w_­zakresie_­wzor_­umowy_­-_­zalacznik_­numer_­17b_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­III-IX_­20211220.docx49. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­SWZ_­20211220.docx50. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­III_­20211220.docx51. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­IV_­20211220.docx52. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­V_­20211220.docx53. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VI_­20211220.docx54. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VIII_­20211220.docx55. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­SWZ_­-_­Formularz-ofertowy_­20211220.docx56. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­OPZ_­-_­Opis_­systemu_­autoryzacji_­20211220.docx57. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­17a_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-II_­20211220.docx58. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­17b_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­III-IX_­20211220.docx59. SzW_­17_­2021_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­20211227.pdf60. SzW_­17_­2021_­Pytania_­odpowiedzi_­modyfikacja_­SWZ_­20211227.docx61. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­SWZ_­20211227.docx62. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­V_­20211227.docx63. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VII_­20211227.docx64. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VIII_­20211227.docx65. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­SWZ_­-_­Formularz_­ofertowy_­20211227.docx66. SzW_­17_­2021_­Pytania_­odpowiedzi_­20220104.docx67. SzW_­17_­2021_­Zmiany_­w_­zakresie_­wzor_­umowy_­-_­zalacznik_­numer_­17a_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-II_­20220104.docx68. SzW_­17_­2021_­Zmiany_­w_­zakresie_­wzor_­umowy_­-_­zalacznik_­numer_­17b_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­III-IX_­20220104.docx69. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­V_­20220104.docx70. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VII_­20220104.docx71. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­VIII_­20220104.docx72. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­9_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Systemu_­HIS_­dla_­czesci_­IX_­20220104.docx73. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­17a_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I-II_­20220104.docx74. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­17b_­do_­SWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­III-IX_­20220104.docx75. SzW_­17_­2021_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­20220107.pdf76. SzW_­17_­2021_­Modyfikacja_­SWZ_­20220107.docx77. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­SWZ_­20220107.docx78. SzW_­17_­2021_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­SWZ_­-_­Formularz-ofertowy_­20220107.docx79. SzW_­17_­2021_­Pytania_­odpowiedzi_­20220113.docx80. SzW_­17_­2021_­Pytania_­odpowiedzi_­20220117.doc81. SzW_­17_­2021_­Informacja_­o_­kwocie_­zabezpieczonej_­20220120.docx82. SzW_­17_­2021_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­20220120.docx83. SzW_­17_­2021_­wybor_­najkorzystniejszej_­oferty_­I-IX i XII_­2022020484. SzW_­17_­2021_­Informacja_­o_­wynikach_­20220225.pdf